Kultura

Modlitwa Magnificat – tekst, znaczenie i historia popularnej pieśni Maryi

Autor Błażej Szewczyk
Błażej Szewczyk31.10.20236 min.
 Modlitwa Magnificat – tekst, znaczenie i historia popularnej pieśni Maryi

Modlitwa Magnificat, zwana też Pieśnią Maryi lub Kantykiem Maryi, należy do najstarszych i najpopularniejszych modlitw chrześcijańskich. Odmawiana jest ona podczas nieszporów oraz jutrzni i stanowi nieodłączną część brewiarza. Tekst ten wychwala Boga za Jego miłosierdzie i wierność obietnicom. Pochodzi on z Ewangelii Łukasza i zawiera słowa samej Maryi, które wypowiedziała podczas nawiedzenia św. Elżbiety. Magnificat ukazuje pokorę i wielkość Matki Bożej, a także jej całkowite zaufanie Bogu. Jest to modlitwa pełna nadziei, radości i uwielbienia.

Czym jest modlitwa Magnificat?

Magnificat jest pieśnią ułożoną przez Maryję pod wpływem Ducha Świętego, kiedy odwiedziła swoją krewną Elżbietę, będącą w szóstym miesiącu ciąży z Janem Chrzcicielem. Tekst ten stanowi poetycki hymn pochwalny, w którym Maryja wychwala Boga i dziękuje Mu za okazane jej łaski. Słowo "magnificat" pochodzi z łaciny i oznacza "wynosić", "wychwalać", co odzwierciedla charakter tej modlitwy jako pieśni uwielbienia.
Główne motywy Magnificat to radość, wdzięczność i uwielbienie Boga za Jego potęgę, miłosierdzie i wierność obietnicom. Maryja wyraża tu swoją pokorę jako niewolnicy Pańskiej i niegodnej tak wielkich łask. Wskazuje też, że Bóg wywyższa pokornych, a pokonuje pysznych. Cały hymn przepełniony jest duchem prorockim i mesjańskim, zapowiada bowiem nadejście Zbawiciela.

Jak brzmi pełny tekst Magnificatu po polsku?

Oto pełny tekst Magnificat w języku polskim:

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
A Jego imię jest święte
i miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc ramienia swego,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje
- jak obiecał naszym ojcom -
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Skąd pochodzi pieśń Magnificat i kto ją napisał?

Magnificat został zaczerpnięty z Ewangelii św. Łukasza (Łk 1, 46-55) i stanowi słowa samej Maryi. Według przekazu biblijnego, wypowiedziała je podczas nawiedzenia swojej krewnej Elżbiety, która była w szóstym miesiącu ciąży z Janem Chrzcicielem. Kiedy Maryja przekroczyła próg domu Zachariasza, Jan poruszył się z radości w łonie Elżbiety, która napełniona Duchem Świętym zawołała donośnym głosem: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest Owoc żywota Twojego". Wtedy Maryja pod wpływem natchnienia Ducha Świętego wypowiedziała słowa, które Kościół nazwał Magnificat i które na trwale wpisały się w tradycję modlitewną.
Autorem Ewangelii według św. Łukasza, a tym samym pierwszym spisaniem Magnificat, był św. Łukasz Ewangelista, lekarz pochodzenia pogańskiego, jeden z czterech ewangelistów. Przyjął on chrzest i został gorliwym uczniem św. Pawła, towarzysząc mu w podróżach misyjnych. Swoją Ewangelię i Dzieje Apostolskie napisał ok. 80-90 r. po Chr.

Dlaczego Magnificat jest tak popularną modlitwą Kościoła?

 Modlitwa Magnificat – tekst, znaczenie i historia popularnej pieśni Maryi

Magnificat zyskał niezwykłą popularność w Kościele z kilku powodów:

 • Jest to modlitwa ułożona przez samą Maryję, Matkę Jezusa, więc ma szczególną moc i wartość.
 • Stanowi wspaniały hymn pochwalny, uwielbiający Boga.
 • Wyraża radość, wdzięczność i nadzieję Mesjańską.
 • Ukazuje wielkość i pokorę Maryi, Jej całkowite zaufanie Bogu.
 • Jest nieodłączną częścią Liturgii Godzin odmawianych przez duchowieństwo i zakonników.
 • W heavnmetalowej aranżacji śpiewa ją nawet zespół metalowy Batushka.

Dlatego Magnificat od wieków pokrzepia serca wiernych swoją głębią i pięknem, stanowiąc jedną z najważniejszych modlitw w tradycji Kościoła.

Gdzie w Piśmie Świętym znajduje się tekst Magnificat?

Tekst Magnificat zamieszczony jest w Ewangelii według św. Łukasza w rozdziale 1, w wersetach 46-55. Poprzedzają go słowa powitania Elżbiety skierowane do Maryi. Cały fragment przedstawia scenę nawiedzenia Maryi w domu Zachariasza i rozgrywa się w czasie, gdy Elżbieta była w szóstym miesiącu ciąży z Janem Chrzcicielem, a Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego.

Kiedy odmawia się modlitwę Magnificat w liturgii?

Magnificat stanowi integralną część Liturgii Godzin i odmawia się go codziennie przy następujących okazjach:

 • Na jutrzni - po kantyku Zachariasza Benedictus.
 • Na nieszporach - po Psalmie 145.
 • W czasie uroczystości Najświętszej Maryi Panny.
 • Podczas nowenn i nabożeństw maryjnych.

Śpiew Magnificatu stanowi stały element codziennej modlitwy Kościoła, szczególnie w klasztorach i wspólnotach zakonnych.

Jakie jest znaczenie i symbole Magnificatu?

Tekst Magnificat niesie głębokie przesłanie duchowe i symboliczne:

 • Ukazuje wielkość i pokorę Maryi.
 • Wyraża radość i wdzięczność za łaski otrzymane od Boga.
 • Wysławia miłosierdzie Boga i wierność Jego obietnicom.
 • Zapowiada przyjście Mesjasza i nową erę zbawienia.
 • Pokazuje odwrócenie ziemskich porządków - wywyższenie pokornych i poniżenie pysznych.
 • Jest pieśnią nadziei dla ludu Bożego oczekującego Odkupiciela.

Dla wierzących Magnificat stanowi fundament nadziei i radości płynącej z wiary w Boga miłosiernego, który wynosi pokornych, a pokonuje wyniosłych.

Najważniejsze informacje o modlitwie Magnificat w pigułce

 • Magnificat to starożytny hymn Maryi z Ewangelii św. Łukasza, jedna z najpopularniejszych modlitw chrześcijańskich.
 • Stanowi pieśń pochwalną Boga i wyraża radość Maryi z poczęcia Syna Bożego.
 • Odmawiana jest codziennie na jutrzni i nieszporach w ramach Liturgii Godzin.
 • Zawiera proroctwo o poniżeniu pysznych i wywyższeniu pokornych.
 • Jest źródłem nadziei dla ludu Bożego oczekującego przyjścia Mesjasza.

Podsumowanie

Modlitwa Magnificat od wieków towarzyszy Kościołowi jako jedna z najważniejszych i najpiękniejszych pieśni maryjnych. Pochodząc z Ewangelii, jest słowem samej Matki Bożej, przepełnionym Duchem Świętym. Wyraża radość i wdzięczność Maryi za łaski otrzymane od Boga. Wysławia miłosierdzie i wierność Boga wobec ludu wybranego. Zawiera proroctwo o poniżeniu pysznych i wywyższeniu pokornych, będąc zapowiedzią ery Mesjasza. Dla wierzących stanowi ona źródło nadziei i umocnienia wiary.

Najczęstsze pytania

Nazwa Magnificat pochodzi od pierwszego słowa tej modlitwy w języku łacińskim, oznaczającego "wynosić", "wychwalać".

Autorem słów Magnificat jest Maryja. Ewangelista św. Łukasz jako pierwszy spisał je w swojej Ewangelii.

Tekst Magnificat zamieszczony jest w Ewangelii św. Łukasza, w rozdziale 1, wersetach 46-55.

Magnificat odmawia się codziennie na jutrzni i nieszporach w ramach Liturgii Godzin.

Magnificat to hymn radości, wdzięczności i uwielbienia Boga za Jego potęgę, miłosierdzie i wierność obietnicom.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Imieniny Neli: tradycje i zwyczaje związane z tym świętym
 2. Piosenki Elżbiety Adamiak: magia kryjąca się w ich słowach
 3. Jak wybrać wzmacniacz do gitary elektrycznej? Poradnik i wskazówki dla początkujących
 4. Krzesimir Dębski - polski kompozytor
 5. Światowym zaskoczeniem- Sean 'Diddy' Combs rezygnuje z Revolt po głośnej aferze
Autor Błażej Szewczyk
Błażej Szewczyk

Pasjonat gitar i instrumentów strunowych. Na blogu dzielę się wiedzą o grze i wyborze sprzętu. Muzyka to moja droga życiowa.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły