Muzycy

Mesjasz Haendel - Oratorium Mesjasz Haendla

Autor Halina Sikora
Halina Sikora31.12.20237 min.
Mesjasz Haendel - Oratorium Mesjasz Haendla

Mesjasz Haendel to monumentalne dzieło niemieckiego kompozytora Georga Friedricha Haendla, które powstało w 1741 roku. Jest to oratorium opowiadające historię życia Jezusa Chrystusa od narodzin, poprzez publiczną działalność, śmierć i zmartwychwstanie. Utwór ten należy do arcydzieł muzyki poważnej wszech czasów i do dziś budzi zachwyt słuchaczy na całym świecie.

Kluczowe wnioski:
 • Oratorium "Mesjasz" to jedno z najsłynniejszych dzieł Haendla
 • Dzieło opowiada historię życia Jezusa Chrystusa od początku do końca
 • Powstało w 1741 roku i od razu zdobyło popularność
 • Do dziś jest chętnie wykonywane na całym świecie
 • Uważane jest za jedno z arcydzieł muzyki poważnej

Zbawienie świata w Mesjaszu HaendelMesjaszu Haendel

Oratorium "Mesjasz" Georga Friedricha Haendla opowiada historię Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela świata. Już pierwsza część utworu zapowiada nadejście Mesjasza, który ma wybawić ludzkość z grzechu i śmierci. Proroctwa Starego Testamentu wskazują, że narodzi się w Betlejem, będzie cierpiał i umrze, by potem zmartwychwstać. Te zapowiedzi spełniają się w osobie Chrystusa.

W drugiej części słyszymy o narodzinach Jezusa, radości pasterzy i mędrców ze Wschodu, którzy oddają mu pokłon. Słowa chóru głoszą chwałę nowonarodzonego Mesjasza i Zbawiciela. Trzecia część przedstawia cudowne uzdrowienia, których Jezus dokonuje, a także nauczanie o miłosierdziu i przebaczeniu. Słychać wołanie tłumów witających go jako króla Izraela wjeżdżającego do Jerozolimy.

Wcielenie Słowa Bożego

Postać Chrystusa ukazana jest jako Słowo, które stało się ciałem. Jest ono zapowiadane przez proroków, a realizuje w osobie Syna Bożego przychodzącego na świat. Haendel oddaje tę prawdę w słowach chóru: "Cudo nad cudy, Bóg objawiony w ciele". To zdanie wyraża sens Wcielenia - Bóg staje się człowiekiem w Jezusie z Nazaretu, aby zbawić ludzkość.

Chrystus jest też przedstawiony jako Dobry Pasterz, który prowadzi swoje owce i troszczy się o nie z ojcowską miłością. Jest źródłem pokoju i radości dla tych, którzy zawierzają mu swoje życie. W utworze Haendla Jezus jawi się jako prawdziwy Mesjasz zapowiadany przez proroków.

Radość z przyjścia Mesjasza u HaendlaMesjasza u Haendla

Oratorium "Mesjasz" ukazuje radość, jaką niesie przyjście na świat Zbawiciela. Już w pierwszej części Haendel komponuje chóralne "Alleluja", które wyraża uwielbienie dla Boga wysyłającego swego Syna. Radość płynie z faktu, że w osobie Jezusa spełniły się proroctwa Starego Testamentu.

W drugiej części słychać entuzjastyczny śpiew chóru aniołów głoszących pasterzom nowinę o narodzinach Mesjasza. Radośnie witają go też mędrcy ze Wschodu, którzy przynoszą dary nowonarodzonemu królowi. Utwór ukazuje ogromną radość z przyjścia Zbawiciela oczekiwanego przez całe stulecia.

Chwała na wysokościach Bogu,
a na ziemi pokój
ludziom dobrej woli.

Słowa anielskiego chóru wyrażają powszechną radość ludzi dobrej woli, którzy przyjmują nowinę o Zbawicielu świata. Radość tę oddają Haendel w cudownej muzyce "Alleluja".

Narodziny Zbawiciela

Scena narodzin Jezusa ukazana jest jako wydarzenie radosne, choć mające miejsce w skromnych warunkach - w betlejemskim żłóbku, gdzie Maryja owija Dzieciątko w pieluszki. Nie przeszkadza to jednak aniołom i ludziom weselić się z przyjścia na świat obiecanego Mesjasza i Zbawcy.

Czytaj więcej: Musorgski obrazki z wystawy - Muzyka i interpretacje | Koncerty i recenzje

Proroctwa o mesjaszu spełnionemesjaszu spełnione

Oratorium Haendla ukazuje, jak w osobie Jezusa Chrystusa spełniają się liczne zapowiedzi prorockie dotyczące Mesjasza. Już na początku słyszymy słowa Izajasza o Emmanuelu - Bogu z nami, który narodzi się z Dziewicy. Inne proroctwa mówią o jego cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu dla zbawienia świata.

Te starotestamentowe zapowiedzi realizują się właśnie w Chrystusie - w scenach jego narodzin, publicznej działalności, męki i triumfu po zmartwychwstaniu. Jak podkreślają słowa chóru: "Tyś jest Chrystus obiecany ojcom naszym, oczekiwanie pogan". W ten sposób Haendel ukazuje spełnienie się Bożych obietnic co do przyjścia Zbawiciela - prawdziwego Mesjasza.

Proroctwo Spełnienie w Jezusie
Narodziny z Dziewicy w Betlejem Narodziny z Maryi, owijanie w pieluszki
Cierpienie i śmierć odkupieńcza Ukrzyżowanie

Zmartwychwstanie Mesjasza u HaendlaMesjasza u Haendla

Mesjasz Haendel - Oratorium Mesjasz Haendla

Kulminacją oratorium jest część trzecia, która opowiada o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Szczególnie poruszający jest moment ukrzyżowania, kiedy chór śpiewa: "Podnoszę moje oczy ku górze, skąd przyjdzie mi pomoc". Następnie rozbrzmiewa chorał "Hallelujah", oznajmiający tryumf Zbawiciela, który zwycięża śmierć i wychodzi z grobu.

Zmartwychwstanie ukazane jest jako największy cud i dowód boskości Mesjasza. Potwierdza ono słuszność wiary tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Radość z tego faktu wyraża chóralne "Alleluja" na zakończenie utworu. Jest to zarazem zaproszenie, by każdy człowiek uwierzył w Zbawiciela i dołączył do tej radości zmartwychwstania.

Ofiara zbawcza

Męka Jezusa ukazana jest w oratorium jako wydarzenie zbawcze - ofiara za grzechy świata. Chrystus bierze na siebie wszystkie winy ludzi, by dać im szansę na pojednanie z Bogiem i życie wieczne. Jego zmartwychwstanie potwierdza, że ofiara została przyjęta i zwyciężyła śmierć.

Chwała i potęga Mesjasza w utworzeMesjasza w utworze

Mimo iż Haendel przedstawia także bardzo ludzką stronę Chrystusa - jego narodziny, cierpienie i śmierć - to jednak podkreśla również jego chwałę i potęgę jako Syna Bożego. Już w pierwszej części słyszymy orzekające słowa chóru: "Królem królów, Panem panów jest Bóg wszechmogący". Całe dzieło prowadzi od zapowiedzi przyjścia Mesjasza do pełnego objawienia jego boskiej chwały.

Szczególnie wyraźnie potęga Chrystusa ujawnia się w scenach cudów i uzdrowień, których dokonuje. Dopełnieniem zaś jest scena zmartwychwstania, gdy Mesjasz ostatecznie triumfuje nad śmiercią i piekłem. Odtąd już na zawsze króluje jako Pan i Zbawca. Haendel oddaje tę prawdę w monumentalnym, pełnym potęgi chorałowym "Hallelujah" na koniec utworu.

 • Chrystus przedstawiony jest jako wszechmogący Bóg i król królów
 • Jego boska potęga objawia się w cudach i ostatecznym zwycięstwie nad śmiercią

Podsumowanie

Oratorium "Mesjasz" Georga Friedricha Haendla to jedno z najsłynniejszych dzieł w historii muzyki. Powstało w 1741 roku i do dziś jest chętnie wykonywane na całym świecie. Opowiada ono historię życia Jezusa Chrystusa - od zapowiedzi przyjścia Mesjasza, poprzez narodziny, działalność, mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Utwór ten łączy w sobie piękno muzyki z głębią przesłania religijnego. Ukazuje spełnienie się proroctw Starego Testamentu o przyjściu Zbawiciela. Podkreśla też radość, jaką niesie ludzkości nowina o Bożym Synu, który dla niej cierpiał i umarł. Szczególnie wzruszający jest finałowy chorał "Hallelujah" wyrażający triumf Mesjasza po zmartwychwstaniu.

"Mesjasz" Haendla to arcydzieło, które na zawsze wpisało się do kanonu największych osiągnięć muzyki poważnej. Jego uniwersalne przesłanie trafia do ludzi wierzących i niewierzących. Nic dziwnego, że od 280 lat wzrusza słuchaczy na całym świecie i niezmiennie gromadzi rzesze miłośników podczas wykonań, zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Dzieło to pozostaje ponadczasowym arcydziełem kunsztu, wiary i duchowej głębi. Przesłanie o przyjściu Zbawiciela świata brzmi w nim tak samo aktualnie, jak przed wiekami. "Mesjasz" Haendla na stałe wpisał się do historii jako jedno z największych osiągnięć ludzkiego geniuszu.

Najczęstsze pytania

"Mesjasz" jest dziełem niemieckiego kompozytora Georga Friedricha Haendla. Napisał on ten utwór w 1741 roku, mając już za sobą bogaty dorobek twórczy, głównie w dziedzinie opery.

Jest to oratorium, czyli utwór muzyczno-wokalny na głosy solowe, chór i orkiestrę. Opowiada ono za pomocą muzyki historię życia Jezusa Chrystusa uznawanego przez chrześcijan za Mesjasza i Zbawiciela.

Haendel sięgnął po teksty z Biblii - głównie z Ksiąg Starego Testamentu, ale też Ewangelii. Zaczerpnął z nich zapowiedzi prorockie dotyczące Mesjasza oraz opisy narodzin, działalności, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Jest to arcydzieło łączące wirtuozerię muzyczną z głębią przesłania religijnego. Porusza słuchaczy na całym świecie - zarówno wierzących, jak i niewierzących. Finałowe "Hallelujah" uchodzi za jeden z najpiękniejszych utworów w historii muzyki.

Oratorium to wykonywane jest przez chóry i orkiestry na całym świecie, zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia. Słynne jest jego coroczne wykonanie w Royal Albert Hall w Londynie. W Polsce również odbywają się koncerty "Mesjasza", m.in. w Filharmonii Narodowej i w kościołach.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. "Hurt" Załogi G: Rozkodowanie emocji zawartych w tekście
 2. 2Koncerty wiolonczelowe: Unikaj wszelkich błędów i rozczarowań
 3. Jak wybrać wzmacniacz do gitary elektrycznej? Poradnik i wskazówki dla początkujących
 4. Muzyczny wstęp do opery - Co musisz wiedzieć
 5. Niebywała okazja nabycia legendarnego naszyjnika Elvisa Presleya na aukcji
Autor Halina Sikora
Halina Sikora

Recenzentka koncertów i ekspertka muzyki klasycznej. Moje pióro maluje dźwięki na papierze, analizując dzieła mistrzów. Zapraszam do odkrywania świata dźwięków.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły