Teoria muzyki

Polifonia - Na Czym Polega Wielogłosowość W Muzyce?

Autor Marta Kwapińska
Marta Kwapińska08.11.20238 min.
Polifonia - Na Czym Polega Wielogłosowość W Muzyce?

Co to polifonia? To technika kompozytorska polegająca na łączeniu ze sobą dwóch lub więcej melodii brzmiących jednocześnie i tworzących wielogłosową fakturę muzyczną. W utworze polifonicznym poszczególne linie melodyczne są względem siebie niezależne, ale uzupełniają się i współbrzmią ze sobą. Rozwój polifonii przypada na średniowiecze i renesans, kiedy to powstały arcydzieła tej techniki autorstwa m.in. Giovanniego Pierluigiego da Palestriny. Do dziś polifonia pozostaje ważną częścią europejskiej tradycji muzycznej.

Kluczowe wnioski:
 • Polifonia opiera się na zasadzie wielogłosowości, czyli łączenia niezależnych linii melodycznych.
 • Rozwijała się od średniowiecza, szczytowy okres przypadł na renesans.
 • Dzieła polifoniczne tworzyli m.in. Palestrina, Lasso, Josquin Des Prez.
 • Do dziś stanowi ważny element muzyki klasycznej i sakralnej.
 • Wymaga od kompozytora specyficznych umiejętności łączenia głosów.

Czym Jest Polifonia W Muzyce?

Co to polifonia? To technika kompozytorska polegająca na łączeniu ze sobą dwóch lub więcej melodii brzmiących jednocześnie i tworzących wielogłosową fakturę muzyczną. W utworze polifonicznym poszczególne linie melodyczne są względem siebie niezależne, ale uzupełniają się i współbrzmią ze sobą.

Polifonia opiera się zatem na zasadzie wielogłosowości. Oznacza to, że mamy w niej do czynienia z kilkoma równorzędnymi liniami melodycznymi, które są ze sobą zestawione. Każda z tych linii ma własny rytm, melodię i harmonię, jednak razem tworzą spójną całość.

Dzięki temu, że poszczególne głosy są od siebie niezależne, możliwe jest prowadzenie ich w różnych kierunkach i tworzenie złożonych struktur dźwiękowych. Kompozytor musi jednak dopracować szczegóły tak, by te głosy idealnie do siebie pasowały i współbrzmiały.

Polifonia stała się podstawową techniką muzyki europejskiej, szczególnie muzyki sakralnej, od średniowiecza aż po barok. Do najsłynniejszych kompozytorów tworzących utwory polifoniczne należeli m.in. Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso czy Josquin Desprez.

Rodzaje faktury polifonicznej

W polifonii możemy wyróżnić kilka podstawowych rodzajów faktury, czyli sposobów łączenia głosów:

 • Polifonia ścisła - głosy są prowadzone całkowicie niezależnie, bez powtórzeń i naśladownictw.
 • Polifonia swobodna - głosy są bardziej niezależne niż w ścisłej, ale mogą się przez chwilę pokrywać.
 • Technika imitacyjna - głosy naśladują się nawzajem, powtarzając ten sam motyw melodyczny.

Stosując te zabiegi można osiągnąć różnorodną fakturę dźwiękową - od surowej i ascetycznej po bogatą i skomplikowaną. Wymaga to od kompozytora sporej biegłości w łączeniu linii melodycznych.

Technika Kompozytorska Oparta Na Wielogłosowości

Polifonia jest specyficzną techniką kompozytorską opartą właśnie na wielogłosowości i kontrapunkcie. Kontrapunkt oznacza zestawianie, łączenie i prowadzenie kilku głosów jednocześnie. Od kompozytora polifonicznego wymaga to szczególnych umiejętności.

Przede wszystkim musi on operować dwoma lub więcej głosami równocześnie, śledząc ich przebieg i dbając, by się ze sobą zgadzały. Linie melodyczne muszą być na tyle niezależne, by było słychać wielogłosowość, ale jednocześnie na tyle dopasowane, by brzmiały razem harmonijnie.

Poza tym kompozytor musi zadbać o odpowiednie prowadzenie i „prowadzenie” głosów, by np. uniknąć zbyt dużych skoków interwałowych czy krzyżowania się linii melodycznych. Wreszcie ważna jest dbałość o detale – rytmikę, artykulację, tempo itd.

Dobre opanowanie techniki polifonicznej wymaga lat wprawy i ćwiczeń. Dla kompozytorów epoki renesansu biegłość w tworzeniu utworów polifonicznych była oznaką najwyższego kunsztu.

Przykłady zastosowania

Polifonię możemy spotkać przede wszystkim w muzyce wokalnej – w mszach, motetach, madrygałach. Słynne przykłady to „Missa Papae Marcelli” Palestriny czy „Missa Pange lingua” Josquina Despreza. W późniejszych epokach wirtuozowskie utwory polifoniczne pisali np. Jan Sebastian Bach (fugi organowe) czy Max Reger (wariacje polifoniczne).

Sporadycznie polifonię stosuje się także w muzyce instrumentalnej, choć jej możliwości są tu bardziej ograniczone. Przykładem jest II część V Symfonii Beethovena, z passacaglią fortepianową opartą na polifonicznym prowadzeniu głosów.

Czytaj więcej: Polifonia - muzyka wielogłosowa. Jak brzmi i czym jest?

Zasady Tworzenia Utworów Polifonicznych

Aby dobrze skomponować utwór polifoniczny, trzeba przestrzegać kilku fundamentalnych zasad.

Po pierwsze, należy zadbać o niezależność głosów poprzez stosowanie różnych melodii, rytmiki, harmoniki w poszczególnych liniach. Głosy mogą się przeplatać i uzupełniać, ale nie powinny być zbyt podobne.

Kolejna ważna zasada to unikanie zbyt dużych skoków interwałowych, które pogarszają współbrzmienie akordów. Nie powinno się też krzyżować linii melodycznych, bo psuje to czytelność.

Trzeba kontrolować ilość disonansów, by nie przesadzić z napięciami harmonicznymi. Ogólnie dąży się do konsonansowego brzmienia akordów.

Ważne jest też stopniowe budowanie napięcia poprzez zagęszczanie faktury, stosowanie modulacji, zwiększanie ambitusu. Pozwala to uniknąć monotonii.

Oprócz tego kompozytor musi zwracać uwagę na detale – artykulację, agogikę, dynamikę. To pozwala ożywić poszczególne głosy i całość.

Przykłady reguł kompozycji polifonicznej

 • Niezależność linii melodycznych
 • Unikanie paralelizmów kwintowych i oktawowych
 • Stosowanie technik imitacyjnych
 • Przemyślana budowa napięć i relaksacji
 • Dbaność o detale artykulacyjne i dynamiczne

Stosując te zasady można stworzyć poprawny pod względem kontrapunktycznym utwór polifoniczny, w którym wszystkie głosy do siebie pasują i współbrzmią ze sobą.

Rozwój Polifonii Od Średniowiecza Do Renesansu

Polifonia - Na Czym Polega Wielogłosowość W Muzyce?

Polifonia zaczęła rozwijać się w średniowiecznej Europie w IX-XII wieku. Początkowo ograniczała się do prostego zestawienia dwóch głosów – cantus firmus i głosu dodanego. Stopniowo jednak faktura stawała się coraz bogatsza.

W XIII-XIV wieku pojawiła się polifonia 3-głosowa. Rozwinięto też techniki imitacyjne i kanoniczne. Duże zasługi mieli kompozytorzy szkoły paryskiej i flamandzkiej, m.in. Johannes Ciconia czy Guillaume Dufay.

Złoty wiek polifonii nastąpił w epoce renesansu w XV-XVI wieku. Powstawały wówczas arcydzieła wielogłosowej muzyki wokalnej, przede wszystkim msze i motety. Słynnymi twórcami byli Josquin Desprez, Giovanni da Palestrina, Orlando Lasso.

W późnym renesansie i baroku wykształciły się bardziej rozbudowane formy polifoniczne – fuga, ricercar, passacaglia. Kontynuatorami tradycji byli m.in. Jan Sebastian Bach i Dietrich Buxtehude.

W kolejnych epokach polifonię stosowano już rzadziej, ale wciąż pojawiała się w twórczości niektórych kompozytorów, jak Brahms czy Reger. Do dziś stanowi ważny element muzyki poważnej.

Wpływ Polifonii Na Rozwój Muzyki W Europie

Rozwój polifonii miał ogromny wpływ na muzykę europejską i jej ewolucję na przestrzeni wieków.

Przede wszystkim spowodował stopniowe odejście od jednogłosowości na rzecz wielogłosowości, która stała się podstawą muzyki. Pociągnęło to za sobą rewolucję w myśleniu o harmonii i budowaniu akordów.

Polifonia znacząco poszerzyła możliwości wyrazu artystycznego kompozytorów. Pozwoliła osiągnąć nowy poziom złożoności brzmieniowej i ekspresji.

Dzięki polifonii rozwinęły się takie formy jak fuga, motet, madrygał czy msza. Wykształcił się nowy typ kompozytorów-erudytów świetnie władających techniką.

Tradycja polifonii miała wpływ na późniejsze nurty – barok (Bach), romantyzm (Brahms), modernizm (Szymanowski). Elementy kontrapunktyczne są obecne w muzyce do dziś.

Dlatego rozwój wielogłosowości był kamieniem milowym w dziejach muzyki w Europie. Wywarł piętno na wieki i pozostaje ważną częścią spuścizny kulturowej naszego kontynentu.

Podsumowanie

Co to jest polifonia? To technika kompozytorska oparta na zasadzie wielogłosowości, czyli łączenia ze sobą kilku niezależnych linii melodycznych w utworze muzycznym. Każdy głos ma własną melodię, rytm, harmonię, ale razem tworzą spójną całość. Dzięki temu muzyka zyskuje na złożoności i bogactwie brzmieniowym.

Polifonia rozwinęła się w średniowieczu, swój złoty okres przeżywała w renesansie, kiedy powstawały arcydzieła tej techniki, jak msze Palestriny. Wymagała od kompozytorów świetnego opanowania kontrapunktu i prowadzenia wielu głosów jednocześnie. Do mistrzów należeli m.in. Josquin Desprez i Orlando Lasso.

Polifonia miała ogromny wpływ na rozwój muzyki w Europie - stopniowo wypierała jednogłosowość, rozwinęła harmonikę, poszerzyła możliwości wyrazu artystycznego. Jej elementy słychać w muzyce do dziś. Jest ważną częścią dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.

Podsumowując - polifonia to fascynująca technika kompozytorska, która na wieki zmieniła brzmienie europejskiej muzyki. Jej złożone, wielowarstwowe utwory do dziś robią niesamowite wrażenie i pobudzają wyobraźnię słuchaczy.

Najczęstsze pytania

Polifonia to technika kompozytorska polegająca na łączeniu ze sobą dwóch lub więcej linii melodycznych i tworzeniu wielogłosowej faktury muzycznej. Każdy głos ma własną melodię i rytmikę, ale razem tworzą harmonijną całość.

Początki polifonii sięgają IX-XII wieku, kiedy zaczęto łączyć ze sobą dwa głosy w średniowiecznej muzyce kościelnej. Rozkwit przypada na XV-XVI wiek, epokę renesansu, gdy powstawały arcydzieła polifonii wokalnej.

Do najsłynniejszych twórców muzyki polifonicznej należeli m.in. Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Josquin Desprez, Jan Sebastian Bach czy Max Reger.

Polifonia była stosowana przede wszystkim w utworach wokalnych - mszach, motetach, madrygałach. W późniejszych epokach pojawiła się też w fugach, passacagliach, wariacjach instrumentalnych.

Dzięki wielogłosowości muzyka zyskała na złożoności i bogactwie brzmieniowym. Polifonia miała ogromny wpływ na rozwój harmoniki, form i technik kompozytorskich. Jest kamieniem milowym w historii muzyki.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Imieniny Neli: tradycje i zwyczaje związane z tym świętym
 2. Piosenki Elżbiety Adamiak: magia kryjąca się w ich słowach
 3. Jak wybrać wzmacniacz do gitary elektrycznej? Poradnik i wskazówki dla początkujących
 4. Krzesimir Dębski - polski kompozytor
 5. Światowym zaskoczeniem- Sean 'Diddy' Combs rezygnuje z Revolt po głośnej aferze
Autor Marta Kwapińska
Marta Kwapińska

Wokalistka z duszą, zachęcam do eksploracji własnego głosu. Techniki wokalne i emocjonalny przekaz piosenek to moja specjalność. Muzyka łączy naszą duszę z melodią życia.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Muzyka: Znaki chromatyczne, bemol w muzyce
Teoria muzykiMuzyka: Znaki chromatyczne, bemol w muzyce

Znaki chromatyczne, w tym bemol i krzyżyk, pozwalają zmieniać wysokość dźwięków w muzyce, umożliwiając grę w różnych tonacjach i gamach. Dowiedz się więcej o ich zastosowaniu, wpływie na brzmienie i roli w teorii muzycznej.

H Akord - Zagraj H Dur na Gitarze
Teoria muzykiH Akord - Zagraj H Dur na Gitarze

H Akord to jeden z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych akordów gitarowych. Dowiedz się, jak go zagrać, poznaj palcowanie i ćwiczenia dla początkujących gitarzystów. Przeczytaj o transpozycjach i progresjach z akordem H.