Kultura

Twórcy i dzieła renesansu - Artyści i ich twórczość

Autor Halina Sikora
Halina Sikora4 stycznia 20247 min
Twórcy i dzieła renesansu - Artyści i ich twórczość

Renesans twórcy i ich dzieła to okres w sztuce, który przypada na XV i XVI wiek, charakteryzujący się powrotem do ideałów i wzorców antycznych. W tym czasie działało wielu wybitnych artystów, którzy stworzyli dziesiątki arcydzieł malarstwa, rzeźby i architektury. W swoich pracach oddawali piękno człowieka i otaczającego go świata.

Kluczowe wnioski:
 • Epoka renesansu to złoty okres w dziejach sztuki, który wyznaczyli tacy twórcy jak Michał Anioł czy Leonardo da Vinci.
 • Renesans rozpoczął się we Włoszech by później rozprzestrzenić się na resztę Europy.
 • Głównymi dziedzinami sztuki tego okresu były malarstwo, rzeźba i architektura.
 • Artyści epoki czerpali inspiracje ze starożytności, mitologii greckiej i rzymskiej.
 • Dzieła renesansowe cechuje harmonia, równowaga kompozycji i wierność naturze.

Twórcy malarstwa epoki renesansu

Twórcy renesansu i ich dzieła to przede wszystkim wielcy malarze włoscy, którzy swoją twórczością zapoczątkowali nową erę w sztuce. Do najwybitniejszych artystów renesansu zalicza się Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela, Tycjana, Botticellego czy Dürera.

Leonardo da Vinci był prawdziwym człowiekiem renesansu - malarzem, rzeźbiarzem, architektem, muzykiem, mechanikiem i wynalazcą. Do jego najsłynniejszych obrazów należą "Mona Liza" i "Ostatnia Wieczerza". Charakteryzują się one głębią psychologiczną portretowanych postaci.

Michał Anioł zasłynął przede wszystkim monumentalnymi freskami w Kaplicy Sykstyńskiej. Przedstawiają one sceny z Księgi Rodzaju i Ostatni Sąd. Odznaczają się dynamicznymi ujęciami muskularnych, pełnych ekspresji postaci.

Rafael był mistrzem portretu i obrazów o tematyce religijnej. Jego prace cechuje harmonia kompozycji i subtelność oddania ludzkich emocji. Najwybitniejsze to "Dama z gronostajem" i cykl obrazów w pokojach watykańskich Stanze della Segnatura.

Początki malarstwa renesansowego

Zalążki malarstwa renesansowego pojawiły się już w XIV wieku w twórczości Giotta i Simone Martiniego. Porzucili oni płaski styl bizantyjski na rzecz przestrzenności i iluzjonizmu. Jednak dopiero Quattrocento - XV wiek - to prawdziwy złoty okres malarstwa włoskiego.

Rzeźbiarze włoscy okresu odrodzenia

Rangi mistrzów rzeźby, obok Michała Anioła, doczekali się również tacy twórcy epoki renesansu jak Donatello czy Andrea del Verrocchio. Podobnie jak w malarstwie, także w rzeźbie naczelną zasadą było jak najwierniejsze oddanie piękna ludzkiego ciała i rysów twarzy.

Donatello wyrzeźbił wiele monumentalnych posągów, między innymi słynnego Dawida. Jego rzeźby cechuje miękki modelunek i subtelne operowanie światłocieniem.

Rzeźby Andrea del Verrocchio, nauczyciela Leonarda da Vinci, z kolei odznaczają się dramatyczną ekspresją i wnikliwym studium anatomii.

Ważnym nurtem była także płaskorzeźba - relief. Lorenzo Ghiberti wykonał słynną płaskorzeźbę na drzwiach baptysterium we Florencji, nazwaną od ich piękna "drzwiami raju".

Najwybitniejsze przykłady rzeźby renesansowej

Za najdoskonalsze przykłady włoskiej rzeźby renesansowej uważa się Dawida Michała Anioła oraz posąg św. Marka Donatella zdobiący zewnętrzną niszę bazyliki św. Marka w Wenecji. Główne nurty tematyczne tej epoki w rzeźbie to sceny sakralne, motywy mitologiczne oraz portrety możnych i władców.

Czytaj więcej: Kompozycje Giuseppe Verdiego | Włoski kompozytor operowy

Architektura renesansowa i jej przedstawiciele

Fundamenty nowożytnej architektury położył Filippo Brunelleschi, konstruktor kopuły katedry Santa Maria del Fiore we Florencji. Wywarł on ogromny wpływ na późniejszych twórców, jak Alberti, Bramante czy Michał Anioł.

Leon Battista Alberti stworzył teoretyczne podstawy renesansowej architektury w traktacie "O sztuce budowania". Zaprojektował między innymi fasadę kościoła Santa Maria Novella we Florencji łączącą elementy antyczne z gotyckimi.

Donato Bramante zasłynął jako "ojciec architektury renesansowej". Stworzył projekt kościoła św. Piotra w Rzymie. Jego budowle cechuje symetria, jasność proporcji i rytm.

Michał Anioł łączył malarstwo, rzeźbę i architekturę. Najwybitniejszym jego dziełem jest projekt i wykonanie kopuły bazyliki św. Piotra w Rzymie.

Architektura renesansowa czerpała z dorobku starożytnych Rzymian, stosując klasyczne porządki kolumn: dorycki, joński i koryncki.

Muzyka instrumentalna renesansu

Twórcy i dzieła renesansu - Artyści i ich twórczość

Najwybitniejszymi twórcami muzyki renesansowej byli kompozytorzy szkoły niderlandzkiej, tacy jak Josquin Desprez, Orlando di Lasso czy Giovanni Pierluigi da Palestrina. Uprawiali oni przede wszystkim muzykę wokalną - msze, motety, madrygały.

Jednak w epoce renesansu zaczęły rozwijać się także gatunki instrumentalne i nowe formy, na przykład ricercar, preludium, toccata, suity. Tworzyli je między innymi tak znani kompozytorzy, jak Claudio Monteverdi (Włoch) czy William Byrd (Anglik).

Szczególnie popularne stały się tańce - pawany, gagliardy, saltarelle. Komponowali je na lutnię lub klawesyn między innymi John Dowland, Luis de Milan czy Antonio de Cabezón.

Gatunek Przedstawiciele
msza Josquin Desprez, Palestrina
madrygał Orlando di Lasso
chanson Clément Janequin

Najważniejsze osiągnięcia i instrumenty

Najważniejszymi osiągnięciami muzyki renesansowej był rozwój notacji muzycznej, polifonii, form instrumentalnych i budowa nowych instrumentów, takich jak lutnia, viola da gamba czy klawesyn.

Poezja i dramaturgia we Włoszech XV w.

Największymi poetami włoskiego renesansu byli Dante Alighieri, Francesco Petrarka i Giovanni Boccaccio. Dante jest autorem "Boskiej komedii" - arcydzieła literatury światowej łączącego walory artystyczne z filozoficznymi przemyśleniami. Petrarka wprowadził do poezji lirykę miłosną, a Boccaccio jest twórcą noweli - krótkich opowiadań obyczajowych.

Ważnym pisarzem był Niccolò Machiavelli, autor rozprawy "Książę" i licznych utworów historycznych. Jego imię stało się symbolem bezwzględnej walki o władzę.

Sztandarowym dramatopisarzem włoskiego renesansu był Ludovico Ariosto, autor poematu rycerskiego "Orland szalony". Kontynuował on tradycje średniowiecznych eposów w nowej, renesansowej formie.

 • Dante Alighieri - "Boska Komedia"
 • Francesco Petrarka - sonety miłosne
 • Niccolò Machiavelli - "Książę", rozprawy historyczne
 • Ludovico Ariosto - "Orland szalony"
 • Giovanni Boccaccio - "Dekameron"

Główne motywy i tematyka

Literaturę włoskiego renesansu cechował powrót do tradycji antycznej, posługiwanie się językiem narodowym zamiast łaciny, rozwój gatunków świeckich, tematyka miłosna i historyczna. Nie brakowało jednak również wątków religijnych czy moralizatorskich.

Malarstwo niderlandzkie i niemieckie

Obok Włoch, drugim ważnym ośrodkiem sztuki renesansowej była północna Europa. Niderlandzcy i niemieccy malarze reprezentowali nieco odmienne podejście - bardziej realistyczne, skupione na szczegółach i rodzajowości. Najwybitniejsi to Jan van Eyck, Pieter Bruegel, Albrecht Dürer i Hans Holbein.

Jan van Eyck jako pierwszy Europejczyk opanował technikę olejną. Jego obrazy cechuje niezwykła dbałość o detale, na przykład słynne "Małżeństwo Arnolfinich".

Malarstwo Pietera Bruegla przesycone jest ludowym humorem i obserwacją codzienności - "Zabawy dziecięce", "Żniwa".

Prace Albrechta Dürera łączą wirtuozerię warsztatu z głębią intelektualną i religijną, na przykład drzeworyty z cyklu "Apokalipsa" czy "Czterej jeźdźcy".

Podsumowanie

Twórcy renesansu i ich dzieła to plejada geniuszy sztuki, którzy swoimi pracami zmienili oblicze Europy. Byli wśród nich malarze, rzeźbiarze, architekci, muzycy i poeci. Ci artyści renesansu sięgali po motywy antyczne, ale przedstawiali je w nowatorski, dynamiczny sposób, oddając piękno człowieka i otaczającej go przyrody.

Malarstwo włoskie reprezentowali tacy mistrzowie, jak Leonardo, Michał Anioł, Rafael czy Tycjan. Stworzyli arcydzieła pełne wdzięku i głębi psychologicznej. Natomiast rzeźbiarze Donatello i Andrea del Verrocchio wydobywali z marmuru pełne ekspresji, przepiękne akty.

W architekturze Filippo Brunelleschi wznosił pełne harmonii i jasności konstrukcje, wytyczając nowe standardy. W muzyce rozwijały się formy instrumentalne, a Josquin czy Palestrina pisali wspaniałe utwory wokalne. Wreszcie poezja Dantego, Petrarki i Ariosta wprowadzała wątki miłosne i antyczne bohaterstwo.

Dziełom Renesans twórcy ze Wschodu i Zachodu Europy przyświecała dewiza "Naśladuj naturę". Starali się jak najwierniej oddać ludzką anatomię, rysy twarzy, pejzaż czy martwą naturę. A jednocześnie wypełniali je głębokimi przemyśleniami, uczuciami i sensem moralnym. Bez wątpienia był to złoty wiek w historii sztuki.

Najczęstsze pytania

Sztuka renesansowa propagowała ideały humanizmu, skupiając się na człowieku i otaczającej go przyrodzie. Artyści naśladowali naturę, starając się jak najwierniej oddać anatomię, pejzaż czy martwą naturę. Sięgali po motywy antyczne, mitologiczne i biblijne. Dzieła cechowała harmonia, symetria i ład kompozycyjny.

Do najwybitniejszych twórców epoki należeli Włosi: Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael, Tycjan, Donatello. Z malarzy północnych wyróżnili się Jan van Eyck, Pieter Bruegel, Albrecht Dürer i Hans Holbein. Oni wytyczyli nowe standardy w sztuce na stulecia.

W literaturze rozwinęły się poezja liryczna (Petrarka), nowele (Boccaccio), poematy rycerskie (Ariosto). W muzyce powstały nowe formy instrumentalne jak ricercar, toccata, suita. rozpowszechniły się tańce - pawany, gagliardy. W malarstwie pojawiły się pejzaż, portret, sceny rodzajowe.

Renesans, czyli "odrodzenie", to epoka w kulturze europejskiej przypadająca na XV i XVI wiek. Cechował ją powrót do ideałów sztuki i filozofii starożytnej Grecji i Rzymu. Było to przełomowe zerwanie ze średniowieczem i początek epoki nowożytnej.

Renesans narodził się w XV wieku we Włoszech, najpierw we Florencji, później w Rzymie i Wenecji. Następnie ogarnął resztę Europy - Francję, Anglię, Niemcy, Niderlandy, Polskę. We Włoszech okres ten nazywany jest rinascimento, czyli odrodzeniem idei antycznych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. "Hurt" Załogi G: Rozkodowanie emocji zawartych w tekście
 2. 2Koncerty wiolonczelowe: Unikaj wszelkich błędów i rozczarowań
 3. Jak wybrać wzmacniacz do gitary elektrycznej? Poradnik i wskazówki dla początkujących
 4. Muzyczny wstęp do opery - Co musisz wiedzieć
 5. Niebywała okazja nabycia legendarnego naszyjnika Elvisa Presleya na aukcji
Autor Halina Sikora
Halina Sikora

Recenzentka koncertów i ekspertka muzyki klasycznej. Moje pióro maluje dźwięki na papierze, analizując dzieła mistrzów. Zapraszam do odkrywania świata dźwięków.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Igor Strawiński - kompozytor awangardowy XX wieku
KulturaIgor Strawiński - kompozytor awangardowy XX wieku

Sylwetka i twórczość Igora Strawińskiego, wybitnego kompozytora awangardowego XX wieku, który wywarł przełomowy wpływ na rozwój muzyki współczesnej. Omówienie najważniejszych dzieł, stylów i współprac artystycznych.