Kultura

Tako Rzecze Zaratustra: Nietzsche Filozofia życia

Autor Marta Kwapińska
Marta Kwapińska25.01.20249 min.
Tako Rzecze Zaratustra: Nietzsche Filozofia życia

Tako Rzecze Zaratustra to jedno z najważniejszych dzieł Fryderyka Nietzschego, w którym przedstawia on swoją filozofię życia. Książka przybiera formę poetycką, a jej bohaterem jest pustelnik Zaratustra, który schodzi z gór, aby podzielić się z ludźmi swoją mądrością. W swoich przemowach porusza on kwestie woli mocy, nadczłowieka, wiecznego powrotu oraz śmierci Boga. Jest to filozofia afirmująca życie, stawiająca wyzwanie człowiekowi, by przekroczył siebie i stał się kimś więcej.

Kluczowe wnioski:
 • Nietzsche głosi śmierć Boga i koniec dotychczasowej moralności
 • Według niego człowiek powinien dążyć do stania się nadczłowiekiem
 • Centralnym pojęciem jest wola mocy - fundamentalna siła napędowa
 • Życie jest wiecznym powrotem tego samego
 • Filozofia Nietzschego afirmuje życie i jego aspekty

Tak Rzecze Zaratustra o woli mocy

Tako Rzecze Zaratustra porusza kwestię woli mocy, która jest kluczowym pojęciem w filozofii Nietzschego. Określa on ją jako fundamentalną siłę napędową, która leży u podstaw całej rzeczywistości. To ona sprawia, że wszystko dąży do wzrostu, ekspansji i panowania nad innymi bytami.

Według Nietzschego wola mocy objawia się zarówno w świecie nieożywionym, jak i w świecie organicznym. To ona powoduje ruch planet, walkę gatunków w przyrodzie, ale też rywalizację i konflikty między ludźmi. Jest motorem napędowym ludzkiej historii i cywilizacji.

Zaratustra głosi, że człowiek również kieruje się wolą mocy, nawet jeśli usiłuje ją ukryć pod płaszczykiem moralności i altruizmu. Jego zdaniem należy zaakceptować i afirmować ten aspekt natury ludzkiej, a nie tłumić go sztucznie narzuconą moralnością.

Wola mocy a nadczłowiek

Wola mocy odgrywa kluczową rolę w koncepcji nadczłowieka. To ona popycha go do nieustannego samoprzekraczania, stawania się kimś więcej i lepszym. Dążenie do coraz pełniejszego urzeczywistnienia swojej woli mocy prowadzi w efekcie do wyłonienia się nadczłowieka.

Nadczłowiek jawi się więc jako szczytowe wcielenie woli mocy, jako człowiek, który potrafił ją w pełni zrealizować i nie krępuje jej żadnymi zewnętrznymi normami czy nakazami. Jest twórczy i suwerenny, ponieważ potrafił wyzwolić swoją wewnętrzną moc sprawczą.

Tak Rzecze Zaratustra o nadczłowieku

Tako Rzecze Zaratustra w centrum swojej filozofii stawia postać nadczłowieka. Jest to ideał nowego człowieka przyszłości, który przekracza ograniczenia dotychczasowego człowieka i reprezentuje najwyższy poziom rozwoju ludzkiego.

Nadczłowiek to według Nietzschego człowiek suwerenny, twórczy, który sam stanowi o tym, co jest dobre i złe, piękne i brzydkie. Nie kieruje się zewnętrznymi nakazami czy normami moralnymi, ale swobodnie afirmuje życie ze wszystkimi jego aspektami.

Zaratustra zachęca ludzi, by dążyli do przekroczenia samych siebie i stali się tym, kim mogą się stać. Tylko wtedy bowiem człowiek będzie mógł w pełni zrealizować swoje możliwości i wyzwolić skrywaną w sobie siłę twórczą.

Droga do nadczłowieka

Aby stać się nadczłowiekiem, trzeba według Zaratustry przejść trzy metamorfozy ducha: wielbłąda, lwa i dziecka. Wielbłąd symbolizuje ducha ciężkiego, przygniecionego brzemieniem powinności, lew zaś bunt i pragnienie wolności. Ostatnia metamorfoza w dziecko oznacza twórczą niewinność nadczłowieka.

Tylko dziecko potrafi stwarzać nowe wartości, podczas gdy lew jedynie burzy stare. Nadczłowiek łączy w sobie obie te cechy.

Zaratustra głosi zatem, że droga do nadczłowieka prowadzi poprzez krytykę i bunt wobec dotychczasowych wartości oraz wykreowanie nowej, suwerennej egzystencji poza dobrem i złem.

Czytaj więcej: Verdi- najsłynniejsze opery i historia włoskiego mistrza

Tak Rzecze Zaratustra o wiecznym powrocie

Tako Rzecze Zaratustra wprowadza pojęcie wiecznego powrotu tego samego (Nietzsche Tako Rzecze Zaratustra). Jest to pogląd, zgodnie z którym wszystko, co się wydarzyło i wydarzy się w przyszłości, już niejako miało miejsce w przeszłości i będzie powtarzać się w nieskończoność. Każda chwila i każde zdarzenie wiecznie powraca.

Idea wiecznego powrotu ma stanowić najwyższe potwierdzenie życia. Jeśli mimo świadomości, że będziemy musieli przeżywać tę samą egzystencję w nieskończoność, i tak ją afirmujemy, oznacza to pełne przytaknięcie temu, co nam zostało dane.

Wieczny powrót tego samego jawi się więc jako swoista próba dla człowieka. Kto nie zdoła zaakceptować swojego życia takim, jakie jest, kto wzdrygnie się na myśl, że będzie musiał je powtarzać bez końca, ujawnia tym samym, że jego egzystencja jest naznaczona słabością i niechęcią do samego siebie.

Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość
A A A

Schemat wiecznego powrotu tego samego. Każda chwila w nieskończoności będzie się powtarzać.

Tak Rzecze Zaratustra o śmierci Boga

Tako Rzecze Zaratustra: Nietzsche Filozofia życia

Sformułowanie Tako Rzecze Zaratustra wiąże się z jedną z najbardziej znanych tez filozoficznych Fryderyka Nietzschego, a mianowicie ze stwierdzeniem „Bóg umarł”. Oznacza ono, że wiara w Boga, jako podstawa dotychczasowego systemu wartości i sensu życia, dobiegła końca.

Według Zaratustry człowiek sam musi nadać sens swojej egzystencji, nie szukając go u jakiejś wyższej instancji. Musi sam stanowić o tym, co jest dobre, a co złe i nie kierować się już transcendentnymi wartościami i normami.

Śmierć Boga i detronizacja dotychczasowej, opartej na religii moralności ma umożliwić pełną afirmację życia w całej rozciągłości - zarówno w jego wzniosłych, jak i mrocznych aspektach. Człowiek otrzymuje wolność, ale też bardzo ciężki obowiązek samodzielnego wartościowania.

Konsekwencje śmierci Boga

Jak podkreśla Zaratustra, wraz ze śmiercią Boga i dotychczasowych wartości rodzi się nihilizm, poczucie pustki i braku orientacji. Ale ma to być tylko etap przejściowy - z chaosu i kryzysu wyłonić ma się w przyszłości człowiek, który na nowo określi horyzonty swojej egzystencji.

Tym nowym człowiekiem ma być właśnie nadczłowiek (Nietzsche Tako Rzecze Zaratustra), który będzie w stanie żyć i tworzyć wartości w świecie pozbawionym Boga i absolutnych punktów odniesienia. Jest to zatem człowiek, który przezwycięża nihilizm i na gruzach starego ładu budowuje nowy, bardziej twórczy sens istnienia.

Tak Rzecze Zaratustra o moralności stada

Książka Tako Rzecze Zaratustra zawiera radykalną krytykę dotychczasowej, opartej na religii moralności, którą Nietzsche określa jako moralność niewolników lub moralność stada. Jej źródła upatruje on w uczuciu resentymentu i chęci odwetu na silniejszych ze strony ludzi słabych i pozbawionych władzy.

Według Zaratustry moralność ta, z jej kultem cierpienia, współczucia i poświęcenia dla innych nie wynika z autentycznej dobroci, ale ze słabości, którą próbuje się zamaskować i uzasadnić. Jest ona w istocie przejawem woli mocy.

Prawdziwie szlachetni i silni ludzie nie potrzebują takiej moralności, afirmują życie takim, jakie jest, ze wszystkimi jego przejawami. Nie muszą się też wczuwać w cudze cierpienie, by poczuć swoją wyższość i wartość.

Poza dobrem i złem

Aby wyzwolić się z okowów tej fałszywej moralności niewolników, człowiek musi według Zaratustry przekroczyć dotychczasowe kategorie dobra i zła i zająć pozycję poza nimi - tak jak robi to nadczłowiek. Powinien kierować się swoim autentycznym poczuciem tego, co wartościowe, a co niewarte, a nie ulegać obcym nakazom.

Taka postawa amoralna nie oznacza jednak pochwały okrucieństwa czy egoizmu - jak podkreśla Zaratustra, prawdziwy szlachetni duch, potwierdzający życie, może czerpać przyjemność z dawania innym i szanowania ich godności. Nie czyni tego jednak pod przymusem bądź z litości.

Tak Rzecze Zaratustra o tańcu istnienia

 • Filozofia Zaratustry to filozofia afirmacji życia mimo całego cierpienia i zła, jakie niesie ze sobą.
 • Porównuje on egzystencję człowieka do tańca i zachęca do radosnego przytakiwania istnieniu niczym tancerz radośnie oddający się rytmowi muzyki.
 • Przytaknięcie życiu oznacza akceptację go w całej rozciągłości - zarówno w aspektach jasnych, jak i mrocznych.
 • Tylko potwierdzając wszystko, co przynosi los, człowiek może osiągnąć prawdziwą wewnętrzną wolność i stać się panem własnego przeznaczenia - nadczłowiekiem.
 • Wieczny powrót tego samego i myśl, że trzeba będzie tańczyć ten sam taniec bez końca, staje się w filozofii Nietzschego probierzem afirmacji życia.

Podsumowanie

Książka Tako Rzecze Zaratustra to jedno z najważniejszych dzieł Fryderyka Nietzschego, będące swoistym credo jego filozofii życia. Przedstawia on w niej kluczowe pojęcia swojego myślenia: wolę mocy, nadczłowieka, wieczny powrót czy śmierć Boga. Jest to afirmatywna filozofia, zachęcająca do pełnego przytaknięcia życiu.

Bohaterem i rzecznikiem tej filozofii jest tytułowy Zaratustra, pustelnik schodzący z gór, by podzielić się z ludźmi swoją mądrością. W swoich mowach i przypowieściach pokazuje on drogę do samoprzekroczenia i stania się nadczłowiekiem - ideałem człowieka przyszłości, który wykroczył poza dotychczasowe kategorie dobra i zła.

Centralnym pojęciem jest wola mocy, będąca uniwersalną siłą sprawczą, która ujawnia się we wszystkich aspektach rzeczywistości. To ona napędza również dążenie człowieka do samodoskonalenia się i stawania nadczłowiekiem (Nietzsche Tako Rzecze Zaratustra).

Innym ważnym motywem książki jest idea wiecznego powrotu - przekonanie, że wszystko, co się zdarzyło, będzie się powtarzać w nieskończoność. Ma ona prowokować człowieka do pełniejszego przytaknięcia własnemu życiu takim, jakim jest ono.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak wybrać wzmacniacz do gitary elektrycznej? Poradnik i wskazówki dla początkujących
 2. Syntezator muzyczny - Syntetyzator dźwięku online
 3. Czy gwiazdor KISS Paul Stanley obawiał się o swoje zdrowie? Szczegóły wstrząsającej sytuacji
 4. Tuba - historia, rodzaje i budowa tego dętego instrumentu muzycznego
 5. John Squire zachwala Liamo Gallaghera jako jednego z największych głosów rock and rolla wszech czasów
Autor Marta Kwapińska
Marta Kwapińska

Wokalistka z duszą, zachęcam do eksploracji własnego głosu. Techniki wokalne i emocjonalny przekaz piosenek to moja specjalność. Muzyka łączy naszą duszę z melodią życia.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Muzy greckie - mitologia i znaczenie
KulturaMuzy greckie - mitologia i znaczenie

Greckie Muzy - barwne postacie z mitologii greckiej, które patronowały sztuce i nauce. Poznaj historię dziewięciu sióstr-muz, ich kult, symbole i wpływ na twórczość.

Koniec Renesansu - najważniejsze informacje o epoce
KulturaKoniec Renesansu - najważniejsze informacje o epoce

Przełomowy moment w historii Europy - koniec epoki renesansu. Przeczytaj o upadku Republiki Florenckiej, schyłku malarstwa włoskiego, hamowaniu nauki przez kontrreformację czy wpływie wojen religijnych na kulturę. Poznaj procesy, które doprowadziły do zmierzchu tego niezwykłego okresu w dziejach.

Charakterystyka baroku - cechy epoki
KulturaCharakterystyka baroku - cechy epoki

Barok Charakterystyka - przewodnik po najważniejszych cechach i przejawach epoki baroku w architekturze, sztuce, muzyce i ówczesnym stylu życia. Poznaj dynamikę i ekspresję barokowej estetyki.