Teoria muzyki

Romantyzm - charakterystyka, definicja, streszczenie

Autor Halina Sikora
Halina Sikora22 stycznia 20248 min
Romantyzm - charakterystyka, definicja, streszczenie

Romantyzm notatka to epoka w dziejach kultury europejskiej przypadająca na pierwszą połowę XIX wieku, która wniosła ogromne zmiany w postrzeganiu świata, sztuki i ludzkich uczuć. Była reakcją na racjonalizm oświecenia i przyniosła fascynację emocjami, wyobraźnią, naturą i przeszłością. Romantycy oddawali hołd indywidualizmowi, pasji i poświęceniu dla wyższych ideałów. Ich twórczość pełna była zachwytu, cierpienia, zadumy i tęsknoty. Epoka ta zmieniła oblicze literatury, malarstwa, muzyki. Pozostawiła trwały ślad w kulturze polskiej i europejskiej.

Kluczowe wnioski:
 • Romantyzm był buntem przeciwko zastanej rzeczywistości i racjonalizmowi Oświecenia.
 • Kultywował uczucia, wyobraźnię, naturę, historie i folklor.
 • Oddziaływał na literaturę, sztukę, muzykę w XIX wieku.
 • Dla Polaków stał się symbolem walki o niepodległość i tożsamość narodową.
 • Pozostawił trwały ślad w polskiej i europejskiej kulturze.

Romantyzm - filozofia życia

Romantyzm to prąd kulturowy i artystyczny, który dominował w Europie w pierwszej połowie XIX wieku. Był reakcją na epokę oświecenia i jej racjonalizm. Romantycy propagowali kult uczuć, wyobraźni, intuicji, marzeń i ideałów. Fascynowała ich natura, folklor, średniowiecze i egzotyka. Postulowali powrót do źródeł, do tego co narodowe i ludowe. Oddawali hołd oryginalności, geniuszowi, natchnieniu. Wyidealizowany obraz przeszłości miał im służyć do krytyki współczesności. Domagali się prawa do buntu jednostki wobec zastanego porządku.

Najważniejszymi cechami romantyzmu są: kult uczuć, miłości, przyjaźni, fascynacja naturą i jej pięknem, gloryfikacja przeszłości (zwłaszcza średniowiecza), zainteresowanie egzotyką, orientalizmem, upodobanie do postaci wędrowców, artystów, marzycieli i nonkonformistów. Ponadto: niechęć do cywilizacji i postępu, tęsknota za rajem utraconym, niespełnionymi ideałami i uczuciami, pochwała samotności, rozczarowania życiem, cierpienia, przemijania, śmierci.

Narodziny i upadek

Romantyzm zrodził się pod koniec XVIII wieku w Anglii i Niemczech jako reakcja na oświeceniowy kult rozumu. Następnie rozprzestrzenił się po całej Europie i dominował w pierwszej połowie wieku XIX. Rozkwit przypadł na lata 1820-1840. Pod koniec lat 40. XIX w. romantyzm powoli zanikał, ustępując miejsca nowym prądom: realizmowi i naturalizmowi w literaturze, historyzmom w malarstwie.

Do prekursorów i głównych przedstawicieli romantyzmu zaliczamy tak postacie jak: Goethe, Schiller, Byron, Shelley, Keats, Hugo, Lamartine, Puszkin, Mickiewicz, Słowacki, Chopin, Delacroix, Friedrich, Turner.

Cechy charakterystyczne epoki

Romantyzm to nie tylko prąd w sztuce, ale cała filozofia życia, nowy sposób postrzegania świata i człowieka. Odrzucił on kluczowe założenia oświecenia, takie jak racjonalizm, scjentyzm, postęp cywilizacyjny na rzecz intuicji, uczuć, fantazji, natchnienia. Nowa filozofia gloryfikowała:

 • uczucia, wyobraźnię, intuicję jako najwyższe władze poznawcze
 • naturę jako źródło prawdy i mądrości
 • przeszłość (zwłaszcza średniowiecze) jako „złoty wiek” harmonii

Romantycy fascynowali się tym co: dzikie, niesamowite, niezwykłe, tajemnicze. Oddawali hołd natchnieniu, geniuszowi, poświęceniu dla sztuki i ideałów. Cenili wybujałą wyobraźnię, spontaniczność twórczą. Eksponowali wzburzone emocje i niespełnione aspiracje. Ich zdaniem życie jest „wędrówką”, ciągłym dążeniem do czegoś wyższego, lecz nigdy niespełnienia. Stąd tak częste motywy rozczarowania, poczucia „nieskończonego”, wiecznego niepokoju i tęsknoty za innym, lepszym światem.

Charakterystyczne motywy

Do najpopularniejszych motywów i tematów romantycznych należały:

 • miłość tragiczna, niespełniona (miłość-męczeństwo)
 • bunt, buntownik, artysta-wyrzutek
 • natura (las, góry, morze, księżyc)
 • ruiny zamków, grobowce, cmentarze
 • folklor, baśnie i legendy ludowe
 • egzotyka, orientalizm, wędrówki
 • śmierć, samobójstwo

Ważnym toposem był „błędny wędrowiec” (włóczęga), artysta wyobcowany, skazany na wieczną tułaczkę, poszukujący sensu życia, nie mogący odnaleźć swojego miejsca na ziemi. Często pojawiał się również motyw walki o wolność narodową i wyzwolenie ludu spod ucisku.

Czytaj więcej: Co to jest metrum w muzyce? Rodzaje i definicja metrum

Najważniejsi romantycy polscy

Choć romantyzm narodził się w Anglii i Niemczech, to w Polsce znalazł wyjątkowo podatny grunt i rozkwitł bujnym kwiatem dzięki takim twórcom jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid czy Fryderyk Chopin.

Adam Mickiewicz Największy polski wieszcz narodowy, autor „Dziadów”, „Pana Tadeusza”, „Sonetów krymskich”
Juliusz Słowacki Genialny poeta, autor „Kordiana”, „Balladyny”, „Beniowskiego”
Zygmunt Krasiński "Nie-Boska Komedia”, „Irydion”, „Psalmy przyszłości”
Cyprian Kamil Norwid Wybitny poeta, prozaik, dramaturg, malarz ("Białe kwiaty", "Fortepian Chopina")

Polscy romantycy traktowali literaturę jako służbę narodowi. Ich twórczość miała budzić ducha polskości i dopomóc odzyskaniu niepodległości po utracie państwowości. Stąd częste nawiązania do historii, tradycji narodowej, walki o suwerenność. Bohaterowie ich dzieł (Konrad, Kordian) stawali się uosobieniem dążeń niepodległościowych.

Poezja romantyczna w Polsce

Romantyzm - charakterystyka, definicja, streszczenie

W poezji romantycznej dominowały dwa nurty - patriotyczno-narodowy (reprezentowany m.in. przez Mickiewicza) oraz indywidualistyczno-egzystencjalny (np. Słowacki). Oba łączyły motywy miłości, walki, poświęcenia i cierpienia, choć w różnych konfiguracjach.

Mickiewicz snuł refleksje o losach narodu, historii, tradycji („Pan Tadeusz”). Słowacki zaś skupiał się na jednostce, jej przeżyciach, rozterkach, buntach, upadkach („Grób Agamemnona”). Obok poezji balladowej i sonetów powstawały także obszerne poematy historyczne („Konrad Wallenrod”) i dramaty romantyczne („Kordian”, „Horsztyński”).

Cechy charakterystyczne

Do typowych cech poezji romantycznej należą:

 • kult jednostki, wyjątkowej osobowości (geniuszu)
 • ekspresja uczuć, namiętności, wybujałej wyobraźni
 • dynamika akcji, nieoczekiwane zwroty
 • mroczny nastrój, weltschmerz
 • motywy miłości, walki, cierpienia, śmierci
 • oderwanie od rzeczywistości, ucieczka w świat marzeń
„Poezja to zawsze jest bunt. Jeśli tylko zacznie przepraszać – umiera. Poezja musi zawsze być wkurzająca.”
- Wisława Szymborska

Proza i dramat romantyczny

Romantycy podejmowali również próby epickie - powieść poetycka stała się popularnym gatunkiem („Maria” Malczewskiego, „Manfred” Byrona). Nierzadko łączono wątki historyczne, obyczajowe i fantasy („Ogniem i mieczem”, Trylogia Sienkiewicza). Częstym motywem były także opowieści z duchami, upiorami, zjawami ("Upiór w operze” Gautiera, „Frankenstein” Shelley).

Nowy typ bohatera romantycznego reprezentował młody buntownik, marzyciel, artysta skonfliktowany ze światem, nieprzystosowany i niezrozumiany przez otoczenie. Los rzucał nim niczym zabawką, on zaś ciągle poszukiwał sensu istnienia i swojego miejsca w świecie („Cierpienia młodego Wertera” Goethego).

W dramacie polskim romantycy sięgali po motywy historyczne, narodowe, patriotyczne, operując językiem wzniosłym, patetycznym. Sztandarowym przykładem jest „Kordian” Słowackiego opowiadający o zmaganiach Polaków z caratem. Dramatopisarze posługiwali się kontrastem i grozą jako środkami wyrazu, tworząc „teatr wstrząsów” („Nie-boska komedia” Krasińskiego).

Sztuka romantyczna w malarstwie

W malarstwie romantycznym, podobnie jak w literaturze, odchodzono od reguł, zasad i rygorów na rzecz swobody twórczej. Artyści hołdowali kultowi jednostki - geniuszu. Ulubionym motywem był krajobraz - dzika, monumentalna natura wzniecająca grozę i zachwyt („Wędrowiec nad morzem mgły” Friedricha).

Częste były motywy średniowieczne (rycerze, zamki, ruiny), fantastyka, mroczne i demoniczne wizje, sceny z duchami lub zjawami. Malarze uwielbiali mgliste, tajemnicze pejzaże, wschody i zachody słońca, wieczorne niebo z księżycem. Operowali kontrastami światłocieniowymi, nasyconymi barwami. Nadawali swym obrazom dramatyzm i symboliczną wymowę.

Do najsłynniejszych romantyków zaliczamy: Caspara Dawida Friedricha, Williama Blake’a, Eugene’a Delacroix, Francisca Goi, Johna Constable, Johna Martina. Polskimi odpowiednikami byli m.in. Piotr Michałowski, Artur Grottger, January Suchodolski.

Podsumowanie

Romantyzm notatka to prąd kulturowy, który zdominował Europę w pierwszej połowie XIX w. Był reakcją na oświecenie i jego kult rozumu. Romantycy wychwalali uczucia, wyobraźnię, naturę, ludowość, narodowość. Oddawali hołd oryginalności, geniuszowi, artyście-wieszczowi. Kult jednostki i spontaniczności twórczej zmienił oblicze ówczesnej literatury, malarstwa, muzyki.

Najważniejsze cechy tej epoki to fascynacja średniowieczem, folklorem, egzotyką, tajemniczością oraz gloryfikacja miłości, wolności, cierpienia, zadumy, przemijania. Typowe motywy to zamki, cmentarze, uczucia niespełnione, bunty młodych artystów. Dla Polaków był to czas walki o tożsamość narodową po utracie niepodległości.

Do kanonu literatury romantycznej przeszli Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid. Ich poezja łączyła aspekt narodowo-patriotyczny z poszukiwaniami egzystencjalnymi. Powstawały hymny niepodległościowe, dramaty historyczne, poematy z barwną, symboliczną wymową. Malarze zachwycali się potęgą natury lub sięgali po wątki irracjonalne, demoniczne, fantastyczne.

Wpływ romantyzmu na kulturę europejską był olbrzymi i w wielu aspektach wyznacza standardy po dziś dzień. Ukształtował nowoczesny model artysty, zakorzenił ideę wolności jednostki, spopularyzował dziedzictwo narodowe. Jego oddziaływanie jest wciąż żywe i inspirujące.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. "Hurt" Załogi G: Rozkodowanie emocji zawartych w tekście
 2. 2Koncerty wiolonczelowe: Unikaj wszelkich błędów i rozczarowań
 3. Jak wybrać wzmacniacz do gitary elektrycznej? Poradnik i wskazówki dla początkujących
 4. Biografia Mozarta: życie, dzieła, ciekawostki
 5. Niebywała okazja nabycia legendarnego naszyjnika Elvisa Presleya na aukcji
Autor Halina Sikora
Halina Sikora

Recenzentka koncertów i ekspertka muzyki klasycznej. Moje pióro maluje dźwięki na papierze, analizując dzieła mistrzów. Zapraszam do odkrywania świata dźwięków.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Muzyka: Znaki chromatyczne, bemol w muzyce
Teoria muzykiMuzyka: Znaki chromatyczne, bemol w muzyce

Znaki chromatyczne, w tym bemol i krzyżyk, pozwalają zmieniać wysokość dźwięków w muzyce, umożliwiając grę w różnych tonacjach i gamach. Dowiedz się więcej o ich zastosowaniu, wpływie na brzmienie i roli w teorii muzycznej.