Kultura

Msza święta - Poznaj części i elementy tego ważnego wydarzenia religijnego

Autor Marta Kwapińska
Marta Kwapińska27.10.20236 min.
 Msza święta - Poznaj części i elementy tego ważnego wydarzenia religijnego

Msza święta jest centralnym punktem życia religijnego dla wielu katolików. Jest to uroczysta celebracja Eucharystii, która składa się z wielu ważnych elementów. Poznanie poszczególnych części mszy pozwala lepiej zrozumieć jej przesłanie i znaczenie.

Jakie są główne części mszy świętej?

Msza święta składa się z kilku głównych części:

 • Wstęp - obejmujący powitanie, akt pokuty i chwałę na wysokości
 • Liturgia słowa - czytania z Pisma Świętego, psalm responsoryjny, Alleluja i Ewangelia
 • Liturgia eucharystyczna - przygotowanie darów, modlitwa eucharystyczna, przeistoczenie i Komunia święta
 • Obrzędy zakończenia - ogłoszenia, błogosławieństwo i rozesłanie

Każda z tych części ma głęboki sens i znaczenie dla przebiegu Mszy Świętej.

Wstęp - na czym polega i co się w nim dzieje?

Wstęp rozpoczyna Mszę Świętą. Składa się na niego:

 • Znak krzyża i pozdrowienie kapłana
 • Akt pokuty, podczas którego wierni wyznają grzechy i proszą o przebaczenie
 • Chwała na wysokości - hymn anielski „Chwała na wysokości Bogu”
 • Kolekta - modlitwa zbierająca intencje wiernych

Wstęp przygotowuje zgromadzonych do głębszego przeżycia Eucharystii, oczyszcza serca i umysły przed słuchaniem słowa Bożego.

Liturgia słowa - dlaczego jest tak ważna podczas mszy?

Liturgia słowa jest bardzo istotną częścią Mszy Świętej. Składają się na nią:

 • Czytania z Biblii - zwykle jedno ze Starego Testamentu i jedno z Nowego Testamentu
 • Psalm responsoryjny - odpowiedź ludu na usłyszane słowo Boże
 • Aklamacja przed Ewangelią - śpiew „Alleluja”
 • Ewangelia - odczytanie fragmentu jednej z Ewangelii
 • Homilia - wyjaśnienie czytań przez kapłana
 • Wyznanie wiary
 • Modlitwa powszechna

Liturgia słowa umożliwia zgromadzonym kontakt ze słowem Bożym i jego zrozumienie. Przygotowuje do przyjęcia Komunii Świętej.

Liturgia eucharystyczna - kiedy następuje przeistoczenie?

 Msza święta - Poznaj części i elementy tego ważnego wydarzenia religijnego

Kulminacyjnym momentem Mszy Świętej jest liturgia eucharystyczna, w trakcie której dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.

Na liturgię eucharystyczną składają się:

 • Przygotowanie darów - procesja z chlebem i winem
 • Modlitwa eucharystyczna - długa modlitwa dziękczynna kapłana
 • Przeistoczenie - słowa konsekracji wypowiadane przez kapłana
 • Komunia święta - przyjmowanie Ciała i Krwi Chrystusa przez wiernych

To właśnie podczas słów konsekracji dochodzi do przeistoczenia - chleb i wino stają się prawdziwie Ciałem i Krwią Chrystusa.

Modlitwa eucharystyczna - poznaj jej znaczenie i przebieg

Sercem liturgii eucharystycznej jest modlitwa eucharystyczna, podczas której kapłan w imieniu całego Kościoła składa Bogu dziękczynienie i uwielbienie.

Modlitwa eucharystyczna zawiera następujące elementy:

 • Prefację - dialog wprowadzający i uwielbienie Boga
 • Aklamację „Święty, Święty” - uwielbienie Boga przez całe zgromadzenie
 • Epiklezę - błaganie o zesłanie Ducha Świętego
 • Słowa ustanowienia - konsekrację chleba i wina
 • Aklamację „Tajemnicy wiary” - wyznanie wiary w zbawczą mękę Chrystusa
 • Anamnezę - wspomnienie dzieła odkupienia
 • Ofiarowanie - prośbę o przyjęcie Ofiary przez Boga
 • Wstawiennictwo - modlitwy w intencji Kościoła i świata
 • Doksologię - uwielbienie Trójcy Świętej

Komunia święta - kto i kiedy może ją przyjąć?

Po przeistoczeniu następuje Komunia święta, czyli przyjęcie Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa pod postacią chleba i wina.

Do Komunii świętej mogą przystąpić ochrzczeni katolicy, którzy:

 • Znajdują się w stanie łaski uświęcającej, czyli bez ciężkiego grzechu
 • Zachowali godzinę postu eucharystycznego przed Komunią
 • Wyrazili wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii

Komunia św. powinna być poprzedzona rachunkiem sumienia i sakramentem pokuty, jeśli zaszła taka potrzeba.

Obrzędy zakończenia - co się w nich zawiera?

Mszę Świętą kończą obrzędy zakończenia, na które składają się:

 • Modlitwa po Komunii - podziękowanie za dar Eucharystii
 • Ogłoszenia duszpasterskie
 • Błogosławieństwo końcowe - udzielane przez kapłana
 • Rozesłanie - wezwanie do głoszenia Ewangelii poprzez codzienne życie

Obrzędy zakończenia pomagają owocnie przeżyć łaskę zjednoczenia z Chrystusem otrzymaną podczas Komunii Świętej.

Błogosławieństwo końcowe - jakie ma znaczenie dla wiernych?

Błogosławieństwo końcowe udzielane przez kapłana na zakończenie Mszy Świętej ma duże znaczenie dla wiernych. Jest wyrazem troski i opieki Boga nad każdym człowiekiem.

Poprzez gest błogosławieństwa kapłan wyprasza Bożą łaskę i błogosławieństwo dla całej wspólnoty Kościoła. Błogosławieństwo chroni przed złem i dodaje sił do codziennego życia jako ucznia Chrystusa.

Przyjęcie błogosławieństwa z wiarą i wdzięcznością pomaga otworzyć się na Bożą łaskę i moc. Jest źródłem pokoju ducha i nadziei dla każdego wierzącego.

Podsumowanie - msza święta drogą do komunii z Bogiem

Msza Święta z jej bogactwem obrzędów i symboli prowadzi uczestników do głębokiego zjednoczenia z Chrystusem. Jest uobecnieniem ofiary Jezusa na krzyżu i zwycięstwa nad śmiercią. Każda część Mszy ma sens i prowadzi do budowania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Regularny udział we Mszy Świętej pomaga pogłębiać wiarę i czerpać siły do chrześcijańskiego życia w codzienności.

Najczęstsze pytania

Do Mszy Świętej należy przygotować się przez modlitwę, rachunek sumienia i post eucharystyczny. Warto przeczytać wcześniej czytania mszalne i rozważyć je.

Należy aktywnie uczestniczyć, śpiewać, odpowiadać na wezwania kapłana. Trzeba zachować skupienie, nie rozpraszać innych rozmową.

Podczas przeistoczenia, przed przyjęciem Komunii Świętej oraz w niektórych fragmentach modlitwy eucharystycznej. Kapłan podpowie kiedy przyklęknąć.

Katolicy powinni brać udział we Mszy Świętej w każdą niedzielę i święta nakazane. Zaleca się również udział w Mszy w dni powszednie.

Obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej dotyczy katolików, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czyli zwykle powyżej 13. roku życia.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Imagine Dragons: analiza wokalisty i ich najpopularniejszego utworu
 2. Adam Stachowiak: odkryj życiowe inspiracje tego mistrza
 3. Jak wybrać wzmacniacz do gitary elektrycznej? Poradnik i wskazówki dla początkujących
 4. Krzesimir Dębski - polski kompozytor
 5. Światowym zaskoczeniem- Sean 'Diddy' Combs rezygnuje z Revolt po głośnej aferze
Autor Marta Kwapińska
Marta Kwapińska

Wokalistka z duszą, zachęcam do eksploracji własnego głosu. Techniki wokalne i emocjonalny przekaz piosenek to moja specjalność. Muzyka łączy naszą duszę z melodią życia.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły