Kultura

Ewa Demarczyk: interpretacja mistycznego tekstu "Tomaszów"

Autor Błażej Szewczyk
Błażej Szewczyk17.03.20249 min.
Ewa Demarczyk: interpretacja mistycznego tekstu "Tomaszów"

Ewa Demarczyk "Tomaszów" to niezwykły utwór z nurtu piosenki poetyckiej, który od lat budzi wiele pytań, kontrowersji i różnorodnych interpretacji. Ten mistyczny tekst, skomponowany przez Zuzannę Lepką do wierszy Jerzego Ficowskiego i Zbigniewa Herberta, stanowi kwintesencję twórczości artystki, łącząc międzypokoleniowe inspiracje lingwistów beskidzkich z symboliką przyrody oraz podtekstami autobiograficznymi. Przyjrzyjmy się zatem głębiej temu kluczowemu dziełu w karierze Demarczyk.

Kluczowe wnioski:
 • Utwór "Tomaszów" nawiązuje do osobistych doświadczeń Ewy Demarczyk, związanych z jej dzieciństwem spędzonym w Beskidach.
 • Motyw ptaka-feniksa odgrywa kluczową rolę w tej mistycznej interpretacji, symbolizując odrodzenie i nieśmiertelność duszy.
 • Tekst zawiera liczne nawiązania do poezji lingwistów beskidzkich, których styl poetycki wywarł duży wpływ na Demarczyk.
 • Ewa Demarczyk była jedną z czołowych przedstawicielek nurtu Nowej Fali w polskiej piosence poetyckiej lat 60. i 70.
 • "Tomaszów" zapoczątkował nowy etap w twórczości wokalistki, w którym mistycyzm i symbolika odgrywały coraz większą rolę.

Autobiograficzne wątki w "Tomaszowie" Ewy Demarczyk

Utwór "Tomaszów" Ewy Demarczyk nieprzypadkowo przywołuje tak silne skojarzenia z malowniczymi Beskidami i dziką przyrodą. Wokalistka, która spędziła dzieciństwo w górskim Rabce, bardzo często czerpała inspiracje ze wspomnień swojej małej ojczyzny, przenosząc je na język metafor i symboli. W tym mistycznym tekście znajdziemy więc liczne odwołania do przyrody beskidzkiej, ziół, strumieni, a nawet samego miasta Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie Demarczyk bywała w młodości.

Trudno nie dostrzec także, że w tej bardzo osobistej interpretacji wokalistka odnosi się do własnych doświadczeń i życiowych przejść. Słowa o "rozkoszy zmartwychwstawania" i ciągłym odradzaniu się po bolesnych wydarzeniach, wydają się mieć źródło w jej barwnej, choć czasem burzliwej biografii. Nieprzypadkowo zatem symbolika ptaka-feniksa, mitycznego stworzenia zdolnego odradzać się z popiołów, odgrywa tak ważną rolę w tym utworze.

Demarczyk i jej związki z Beskidami

Dzieciństwo spędzone w podrabczańskiej wiosce Ponice pozostawiło w Ewie Demarczyk trwały ślad. Widok zielonych połonin, szumiących strumieni i zapach ziół leczniczych na zawsze wyryły się w jej pamięci. To właśnie z tych wrażeń często czerpała później inspiracje do swoich utworów, łącząc świat natury z symboliką mistyczną i metaforami poetyckimi.

Co ciekawe, nawet sam pseudonim artystyczny "Demarczyk" wywodzi się z jej beskidzkich korzeni. To zbitek początków nazwiska męża wokalistki, Marcina Żytkowicza, oraz jej własnego panieńskiego nazwiska - Demarczyk. Ten mały szczegół pokazuje, jak ważne było dla niej podkreślenie więzi z małą górską ojczyzną.

Interpretacja symboliki ptak-feniks w "Tomaszowie"

Jednym z najbardziej frapujących wątków "Tomaszowa" jest bez wątpienia motyw ptaka-feniksa, czyli mitycznego stworzenia zdolnego odradzać się z własnego popiołu. Ta intrygująca symbolika przeplatana jest z opisami natury, ponownego rozkwitu ziół i kwiatów oraz nawiązaniami do chrześcijańskiej tradycji zmartwychwstania.

Nie rozpamiętuję, bo rozkosz zmartwychwstania taka sama co kiedyś, kiedy róża kwitnie wierzchem

Feniks jest tu metaforą dla nieustannego cyklu odradzania się życia po okresie zastoju lub cierpienia. Tak więc przesłanie utworu wydaje się bardzo optymistyczne - każda trudna sytuacja prowadzi ostatecznie do przemiany, odnowy i nowego, świetlistego początku. Dla Demarczyk mogło to mieć także głębsze, egzystencjalne znaczenie związane z jej przemyśleniami na temat przemijania, śmierci i życia poza granicami ziemskiej rzeczywistości.

Czytaj więcej: Polonez z Pana Tadeusza - najsłynniejszy utwór Adama Mickiewicza

Kontekst historyczny i poezja lingwistów beskidzkich

By w pełni zrozumieć bogactwo znaczeń zawartych w "Tomaszowie", warto przyjrzeć się kontekstowi historycznemu oraz wpływom, jakie wywarła na Demarczyk twórczość poetów z kręgu tzw. lingwistów beskidzkich. Był to awangardowy nurt w literaturze polskiej XX wieku, którego przedstawiciele czerpali inspiracje m.in. z gwary ludowej, żywiołowej natury gór oraz przeplatania świata realnego z nadprzyrodzonym.

Jednym z czołowych twórców tego nurtu był Jerzy Ficowski - poeta, tłumacz i badacz kultury cygańskiej, którego utwory zostały wykorzystane w "Tomaszowie". Równie ważnym źródłem inspiracji była poezja Zbigniewa Herberta, szczególnie jego słynne "Dwie Róże" utrzymane w symbolicznym, metaforycznym stylu. Nie bez znaczenia był także wpływ legend i baśni karpackich na wyobraźnię artystki.

 • Demarczyk często określana jest mianem "karpackiej Edith Piaf" ze względu na swoje beskidzkie korzenie oraz piękną interpretację poezji metaforycznej.
 • W swojej karierze nagrała ponad 20 albumów utrzymanych w konwencji piosenki poetyckiej, czerpiąc z dzieł najwybitniejszych polskich twórców.

Wokalna interpretacja Demarczyk

Utwór "Tomaszów" znakomicie ilustruje także kunszt wokalny Ewy Demarczyk i jej zdolność do niezwykle emocjonalnej, głębokiej interpretacji skomplikowanej poezji. Wokalistka mistrzowsko lawiruje między melancholijnym nastrojem, a chwilami pełnej nadziei i wiary w odrodzenie. Jej ciepły, aksamitny głos wraz z wystudiowaną artykulacją doskonale oddaje metaforykę i obrazowanie liryczne zawarte w tekście.

To co jednak wyróżnia interpretację Demarczyk, to przede wszystkim nieprzeciętne wyczucie nastroju, empatia i niezwykła umiejętność "wczucia się" w przekaz poetycki. Artystka jakby na nowo przeżywała te emocje, sprawiając że słuchacz również zaczyna odczuwać je w pełni. Bez wątpienia taka zdolność recytatorska stawiała Demarczyk w czołówce najwybitniejszych wykonawców piosenki poetyckiej.

Ewa Demarczyk i jej związki z nurtem Nowej Fali

Zdjęcie Ewa Demarczyk: interpretacja mistycznego tekstu "Tomaszów"

Choć "Tomaszów" powstał już w późniejszym etapie kariery Ewy Demarczyk, warto jednak przyjrzeć się jej początkowej działalności artystycznej, która była ściśle związana z nurtem tzw. Nowej Fali w polskiej piosence. Ruch ten, wywodzący się z lat 60., stanowił odpowiedź na wcześniej obowiązującą twórczość świetlicową i włączał awangardowe, eksperymentalne elementy poezji lingwistycznej.

Przedstawiciele Nowej Fali Charakterystyczne cechy
Marek Grechuta, Ewa Demarczyk, Marian Opania Odejście od konwencji piosenki poetyckiej, eksperymenty językowe, skomplikowana metaforyka
Jonasz Kofta, Andrzej Kurylewicz Intelektualny, filozoficzny przekaz, zaangażowanie społeczne

Ewa Demarczyk była jedną z najwybitniejszych przedstawicielek tego prądu. Jej pierwsza płyta zatytułowana "Groszki i róże" z 1967 r. uważana jest za ikoniczny album tamtej epoki, wprowadzając zupełnie nowe brzmienia i stylistykę interpretacji poezji. Zespolenie metafor z żywiołową muzyką z pogranicza rocka, folku i psychodelii uczyniło Demarczyk zjawiskiem bez precedensu na ówczesnej scenie.

Ewolucja mistycyzmu w twórczości Ewy Demarczyk

Utwór "Tomaszów" przez wielu krytyków uznawany jest za symboliczny punkt zwrotny w karierze Ewy Demarczyk. Ta złożona interpretacja jednocześnie nawiązywała do jej wcześniejszych, eksperymentalnych dzieł, jak i zapoczątkowała nowy, dojrzały etap twórczości nacechowanej silnymi wpływami mistycznymi i elementami poezji metafizycznej.

W latach 70. wokalistka coraz częściej skupiała się na utworach utrzymanych w tajemniczej, symbolicznej konwencji, oddającej oniryczne wizje i rozważania o sensie istnienia. Szczególnie widoczne było to na albumach takich jak "Krzesło" czy "Ale kłamstwo ma krótkie nogi", gdzie Demarczyk zaczęła przemawiać językiem pełnym metafor i dwuznaczności, niemal w mistyczno-filozoficznym transie.

 • Inspiracje kabalistyczne, sufizm oraz filozofia wschodu odcisnęły silne piętno na późniejszej twórczości Demarczyk.
 • W swojej karierze artystka nagrała ponad 20 płyt, stale ewoluując w stronę poezji metafizycznej i ezoterycznie pojmowanej mistyki.

Bez wątpienia, "Tomaszów" okazał się dla niej istotnym krokiem na drodze tego symbolicznego przeistaczania się z barwnej awangardzistki w dojrzałą kapłankę poezji lingwistycznej. Być może słowa Jerzego Ficowskiego, przepełnione żywiołowymi metaforami, były dla niej rodzajem duchowego przewodnika, który pozwolił jej zwrócić się w kierunku mistycznych rozważań.

Recepcja "Tomaszowa" na arenie polskiej piosenki poetyckiej

Wpływ kompozycji "Tomaszów" na scenę polskiej poezji śpiewanej trudno przecenić. Choć przy premierze spotkała się z mieszanymi reakcjami słuchaczy i krytyków, z czasem stała się jednym z najbardziej legendarnych utworów w historii tego gatunku muzycznego. Dziś uważa się ją za prawdziwy majstersztyk Ewy Demarczyk, który odkrył przed nią nowe ścieżki rozwoju artystycznego.

Spuścizna kulturowa

Sukces "Tomaszowa" wynikał bez wątpienia z głębokiego, wielopłaszczyznowego przekazu, bogatych środków metaforycznych, a także kunsztu wokalnej interpretacji. Jednak jego ponadczasowy charakter sprawił, że dziś pozostaje częścią narodowego dziedzictwa kultury. Liczne analizy, recenzje i poświęcone mu prace naukowe dobitnie świadczą o wpływie tego dzieła na późniejszych twórców, a jego frazy często pojawiają się jako cytaty w literaturze i popkulturze.

Piosenkarze różnych pokoleń wielokrotnie wykonywali własne, zaskakujące i świeże odczytania "Tomaszowa", podejmując próbę zmierzenia się z jego symbolicznym przesłaniem. To bez wątpienia znak, że spuścizna artystyczna Demarczyk wciąż żyje w naszej świadomości zbiorowej, pozwalając odkrywać kolejne warstwy znaczeniowe w tej mistycznej, wielowymiarowej kompozycji.

Podsumowanie

Utwór "Tomaszów" Ewy Demarczyk stanowi prawdziwy majstersztyk w historii polskiej piosenki poetyckiej. Ta głęboka i wielowymiarowa kompozycja, sięgająca do metafor natury, elementów mistycznych oraz poematów Jerzego Ficowskiego i Zbigniewa Herberta, odzwierciedla skomplikowaną drogę artystyczną wokalistki - od jej awangardowych początków w nurcie Nowej Fali (m.in. album "Groszki i Róże") po mistyczno-metafizyczne eksperymenty późniejszych lat.

Tekst "Tomaszów" zawiera również liczne odniesienia autobiograficzne związane z beskidzkimi korzeniami Demarczyk i jej dzieciństwem spędzonym w otoczeniu bukolicznej przyrody. Feniks stanowi tu metaforę nieustannego odradzania się po bolesnych doświadczeniach, co miało głębokie przesłanie egzystencjalne dla artystki. Dzięki swojej wielopłaszczyznowej symbolice i mistrzowskiej interpretacji wokalnej, utwór na trwałe zapisał się w historii jako część narodowego dziedzictwa kulturowego.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Imagine Dragons: analiza wokalisty i ich najpopularniejszego utworu
 2. Aa kotki dwa - głęboka analiza tekstu: sekrety ukryte w słowach
 3. Jak wybrać wzmacniacz do gitary elektrycznej? Poradnik i wskazówki dla początkujących
 4. Co oznacza kropka przy nucie - wyjaśnienie i przykłady
 5. Olivia Rodrigo przyznaje, że pisanie Guts było prawdziwym wyzwaniem dla jej pewności siebie
Autor Błażej Szewczyk
Błażej Szewczyk

Pasjonat gitar i instrumentów strunowych. Na blogu dzielę się wiedzą o grze i wyborze sprzętu. Muzyka to moja droga życiowa.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły