Kultura

Epoki literackie i ich przedstawiciele oraz czas trwania epok

Autor Halina Sikora
Halina Sikora03.01.20247 min.
Epoki literackie i ich przedstawiciele oraz czas trwania epok

Epoki ramy czasowe w literaturze to okresy, w których tworzyli pisarze i poeci reprezentujący podobny styl oraz tematykę. Poznanie epok literackich, ich ram czasowych oraz najważniejszych przedstawicieli pozwala lepiej zrozumieć rozwój literatury polskiej i światowej. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o głównych epokach w literaturze wraz z datami oraz twórcami, którzy je ukształtowali.

Kluczowe wnioski:
 • Literatura polska rozwijała się przez wieki, przechodząc przez kolejne epoki.
 • Każda epoka literacka charakteryzuje się odmienną tematyką, stylem oraz ramami czasowymi.
 • Do najważniejszych epok zaliczamy m.in. średniowiecze, renesans, barok czy oświecenie.
 • Z każdą epoką związani są wybitni twórcy, którzy wywarli na nią istotny wpływ.
 • Znajomość epok literackich pozwala lepiej rozumieć dzieła pisarzy i poetów.

Epoki literackie i daty

Literatura polska przeszła długą drogę rozwoju od średniowiecza po czasy współczesne. W jej historii wyróżnia się kilka głównych epok literackich. Są to okresy, gdy dominowały specyficzne style, tematy oraz poglądy, które znajdowały odzwierciedlenie w twórczości ówczesnych pisarzy.

Podstawowy podział epok w literaturze polskiej obejmuje: średniowiecze (XIII-XV w.), renesans (XVI w.), barok (XVII w.), oświecenie (XVIII w.), romantyzm (XIX w.), pozytywizm (II poł. XIX w.), Młodą Polskę (przełom XIX i XX w.) oraz dwudziestolecie międzywojenne (1918–1939).

Znajomość chronologii i specyfiki poszczególnych epok pozwala lepiej zrozumieć i docenić dzieła ich najwybitniejszych przedstawicieli. Poniżej przedstawiono szczegółowe omówienie najważniejszych okresów w dziejach polskiej literatury.

Najważniejsi twórcy epoki

Każda epoka literacka związana jest z pewną grupą pisarzy i poetów, których twórczość stała się reprezentatywna i wywarła przemożny wpływ na jej charakter.

Do najwybitniejszych przedstawicieli poszczególnych okresów w literaturze polskiej zaliczamy:

 • średniowiecze – m.in. Gall Anonim, Wincenty Kadłubek
 • renesans – Jan Kochanowski, Mikołaj Rej
 • barok – Daniel Naborowski, Wacław Potocki
 • oświecenie – Ignacy Krasicki, Stanisław Trembecki
 • romantyzm – Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid

W dalszej części artykułu szczegółowo omówiono najważniejszych twórców każdej z epok wraz z najbardziej znanymi dziełami, które z ich nazwiskami są nierozerwalnie związane.

Czytaj więcej: Polonez Kilara - poznaj historię i analizę jednego z najsłynniejszych utworów polskiej muzyki klasycznej

Ramy czasowe średniowiecza

Średniowiecze to początkowy etap rozwoju literatury polskiej, trwający od XIII do 2. połowy XV wieku. Jest to okres przejściowy od piśmiennictwa w języku łacińskim do literatury w języku polskim. Piśmiennictwo tego czasu pełniło głównie funkcje użytkowe, miało charakter dokumentacyjny, kronikarski lub religijny.

Do najważniejszych zabytków średniowiecznej literatury polskiej należą Kronika polska Galla Anonima (XII w.) i Kronika polska mistrza Wincentego (przełom XII i XIII w.). Powstają również żywoty świętych, kazania, modlitwy oraz pieśni i legendy religijne. W 2. połowie XV w. pojawia się literatura dworska - poematy oraz pieśni miłosne i polityczne.

Najwybitniejsi twórcy

Gall Anonim – mnich benedyktyński, autor Kroniki polskiej opisującej dzieje Polski i sąsiednich krajów do 1113 r. Był pierwszym znanym z nazwiska polskim kronikarzem.

Wincenty Kadłubek – biskup krakowski, wybitny kronikarz i mówca. Jego Kronika polska obejmuje lata od legendarnych początków państwa polskiego do 1202 r. Ceniony za erudycję i literacki styl.

Ramy czasowe średniowiecza XIII - 2. połowa XV w.
Najważniejsi twórcy Gall Anonim, Wincenty Kadłubek

Ramy czasowe renesansu

Epoki literackie i ich przedstawiciele oraz czas trwania epok

Renesans przypada na wiek XVI i stanowi okres odrodzenia w literaturze polskiej. Upowszechnia się wówczas język polski w piśmiennictwie. Głównymi ośrodkami życia literackiego stają się dwory możnowładcze.

Najwybitniejszym przedstawicielem polskiego renesansu jest Jan Kochanowski, który wzniósł poezję polską na wyżyny europejskie. Obok niego działają m.in. Mikołaj Rej - twórca polskiej prozy renesansowej oraz Łukasz Górnicki - teoretyk i pisarz polityczny.

Najwybitniejsi twórcy

Jan Kochanowski – największy poeta polskiego renesansu, twórca arcydzieł liryki miłosnej, refleksyjnej i patriotycznej, m.in. Pieśni, Trenów.

Mikołaj Rej - pisarz, teoretyk literatury, uważany za twórcę polskiej prozy artystycznej. Główne dzieło: Żywot człowieka poczciwego.

Epoka renesansu w literaturze polskiej trwała tylko jedno stulecie, lecz wydała twórców, których dzieła na stałe weszły do kanonu najwybitniejszych utworów w naszym języku.

Ramy czasowe baroku

Wiek XVII to okres baroku, epoki kontrastów i silnych emocji. W literaturze polskiej barok trwał od początku XVII w. do połowy XVIII w. Głównymi ośrodkami życia literackiego były dwory magnackie. Prym wiedli wieszczowie dwuznaczni - poeci łączący w twórczości pierwiastek sacrum i profanum.

Do najwybitniejszych twórców polskiego baroku należą Daniel Naborowski - wykwintny poeta dworski oraz Wacław Potocki - wszechstronny pisarz, autor "sarmackich epopei".

Ramy czasowe baroku XVII - połowa XVIII w.
Najważniejsi twórcy Daniel Naborowski, Wacław Potocki

Ramy czasowe oświecenia

Wiek XVIII, zwany wiekiem oświecenia, przyniósł w literaturze polskiej zwrot ku ideałom rozumności i pożyteczności. Głównymi ośrodkami ruchu umysłowego były dwory oraz środowiska mieszczańskie. Uprawiano różne gatunki - od liryki po satyrę i bajkę.

Do najwybitniejszych twórców polskiego oświecenia należą Ignacy Krasicki oraz Stanisław Trembecki. Pierwszy był wszechstronnym pisarzem, autorem świetnych satyr, bajek i poematów heroikomicznych. Drugi zaś cenionym teoretykiem i reformatorem literatury polskiej.

 • Ignacy Krasicki - największy poeta doby oświecenia, bajkopisarz, autor poematów heroikomicznych, m.in. Myszeidos, Monachomachii.
 • Stanisław Trembecki - poeta, krytyk literacki, tłumacz. Przyczynił się do unowocześnienia języka i stylu poezji polskiej XVIII w.

Podsumowanie

Epoki literackie i ich przedstawiciele to niezwykle ciekawe zagadnienie dla miłośników literatury. Poznanie specyfiki poszczególnych okresów w dziejach piśmiennictwa polskiego, ich ram czasowych, głównych tematów i prądów umysłowych pozwala docenić twórczość najwybitniejszych pisarzy, którzy te epoki ukształtowali.

Przedstawiciele epok literackich to z reguły garstka wybitnych talentów - poetów, prozaików, dramaturgów, których utwory zaważyły na charakterze i stylu epoki. Byli oni nowatorscy, odważni, posługiwali się językiem w sposób artystyczny i niepowtarzalny. Często wytyczali nowe ścieżki, kwestionowali utarte poglądy, poszerzali horyzonty myślowe ówczesnych czytelników.

Znając czas trwania poszczególnych epok literackich wiemy mniej więcej, kiedy tworzyli nasi najwięksi twórcy: Kochanowski, Rej, Mickiewicz, Sienkiewicz i wielu innych. Możemy też łatwiej umiejscowić ich dorobek w szerszym kontekście - dostrzec wpływ poprzedników, współczesnych i jak na ich tle prezentowała się twórczość danego pisarza. Pozwala to docenić nowatorstwo wielu arcydzieł polskiej literatury.

Mamy nadzieję, że lektura tego artykułu poszerzyła wiedzę Czytelników na temat najważniejszych epok w dziejach polskiego piśmiennictwa. Zachęcamy do dalszego zgłębiania tej fascynującej dziedziny nauki i czytania dzieł, które na stałe zapisały się w historii literatury polskiej.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak wybrać wzmacniacz do gitary elektrycznej? Poradnik i wskazówki dla początkujących
 2. Instrument muzyczny puzon - Opis, Historia, Zastosowanie
 3. Czy gwiazdor KISS Paul Stanley obawiał się o swoje zdrowie? Szczegóły wstrząsającej sytuacji
 4. Tuba - historia, rodzaje i budowa tego dętego instrumentu muzycznego
 5. John Squire zachwala Liamo Gallaghera jako jednego z największych głosów rock and rolla wszech czasów
Autor Halina Sikora
Halina Sikora

Recenzentka koncertów i ekspertka muzyki klasycznej. Moje pióro maluje dźwięki na papierze, analizując dzieła mistrzów. Zapraszam do odkrywania świata dźwięków.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Muzy greckie - mitologia i znaczenie
KulturaMuzy greckie - mitologia i znaczenie

Greckie Muzy - barwne postacie z mitologii greckiej, które patronowały sztuce i nauce. Poznaj historię dziewięciu sióstr-muz, ich kult, symbole i wpływ na twórczość.

Koniec Renesansu - najważniejsze informacje o epoce
KulturaKoniec Renesansu - najważniejsze informacje o epoce

Przełomowy moment w historii Europy - koniec epoki renesansu. Przeczytaj o upadku Republiki Florenckiej, schyłku malarstwa włoskiego, hamowaniu nauki przez kontrreformację czy wpływie wojen religijnych na kulturę. Poznaj procesy, które doprowadziły do zmierzchu tego niezwykłego okresu w dziejach.

Charakterystyka baroku - cechy epoki
KulturaCharakterystyka baroku - cechy epoki

Barok Charakterystyka - przewodnik po najważniejszych cechach i przejawach epoki baroku w architekturze, sztuce, muzyce i ówczesnym stylu życia. Poznaj dynamikę i ekspresję barokowej estetyki.