Poradniki

Co Znaczy Skrót PF - definicja i objaśnienie

Autor Marta Kwapińska
Marta Kwapińska31.01.20246 min.
Co Znaczy Skrót PF - definicja i objaśnienie

Co Znaczy Skrót PF to często pojawiające się pytanie wśród podatników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Skrót ten pojawia się w wielu formularzach i dokumentach podatkowych, więc warto znać jego pełne brzmienie i znaczenie. PF to w rzeczywistości skrót od "Podatek dochodowy od osób fizycznych".

Kluczowe wnioski:

 • Skrót PF oznacza podatek dochodowy płacony przez osoby fizyczne.
 • Występuje w przepisach dotyczących rozliczeń podatkowych osób fizycznych.
 • Obowiązek podatkowy z tytułu PF dotyczy osób zamieszkałych w Polsce.
 • PF jest regulowany przez Ustawę o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
 • Znajomość znaczenia skrótu PF jest przydatna przy wypełnianiu PITów i innych formularzy.

Skrót PF oznacza Podatek Dochodowy

Skrót PF jest powszechnie stosowany w polskim systemie podatkowym. Oznacza on "Podatek dochodowy od osób fizycznych". Jest to podstawowy podatek płacony przez osoby fizyczne od osiąganych przez nie dochodów.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, potocznie nazywany też PIT (od nazwy standardowego formularza PIT), pobierany jest od dochodów osób zamieszkałych w Polsce lub uzyskujących dochody z pracy, działalności gospodarczej czy najmu na terenie naszego kraju.

Skrót PF pojawia się więc w wielu formularzach, deklaracjach i dokumentach związanych właśnie z tym podatkiem. Widnieje m.in. w nazwie ustawy regulującej zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych - "Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych".

Zrozumienie tego skrótu i jego znaczenia jest kluczowe dla podatników, którzy muszą rozliczać się z urzędem skarbowym i wypełniać odpowiednie formularze PIT, deklaracje podatkowe itp.

Rodzaje podatków oznaczanych skrótem PF

W ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyróżnia się dwa główne rodzaje:

 • PIT-36 - dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych,
 • PIT-37 - dotyczy osób rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Oba te rodzaje podatków są oznaczone skrótem PF, jako że dotyczą podatku PIT płaconego przez osoby fizyczne.

Skrót PF obowiązuje w Ustawie o Podatku Dochodowym

Podstawowym aktem prawnym regulującym opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Polsce jest wspomniana już „Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Ustawa ta stanowi więc kluczowe źródło przepisów związanych ze skrótem PF.

W ustawie zdefiniowane są podstawowe zasady dotyczące:

 • obowiązku podatkowego z tytułu PF,
 • źródeł przychodów objętych tym podatkiem,
 • sposobów opodatkowania i stawki podatku,
 • obowiązków związanych z deklarowaniem podatku i terminami jego płatności.

Ustawa o PIT reguluje także wiele szczegółowych zagadnień i kwestii związanych z rozliczaniem tego podatku przez osoby fizyczne. Odwołuje się przy tym bezpośrednio do skrótu PF, określając zakres i charakter podatku dochodowego płaconego przez tę grupę podatników.

Czytaj więcej: Pasja - Czym jest i dlaczego warto się nią zainteresować

Skrót PF dotyczy osób fizycznych oraz przedsiębiorców

Z uwagi na swą nazwę, skrót PF (podatek dochodowy od osób fizycznych) dotyczy przede wszystkim osób fizycznych uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu. Są to zatem:

 • pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, o dzieło),
 • emeryci i renciści otrzymujący świadczenia z ZUS i KRUS,
 • osoby uzyskujące dochody z praw autorskich, umów najmu czy zysków kapitałowych.

Jednocześnie skrót PF i związany z nim podatek dochodowy obejmuje również przedsiębiorców, którzy prowadzą indywidualną działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W ich przypadku podatek ten odprowadzany jest od osiąganych z działalności dochodów (lub ponoszonych strat).

Znaczenie skrótu PF w kontekście podatku

Co Znaczy Skrót PF - definicja i objaśnienie

Podsumowując, skrót "PF" ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji podstawowego rodzaju podatku płaconego przez osoby fizyczne w Polsce. Pozwala on w prosty i precyzyjny sposób określić, że chodzi o:

Podatek dochodowy od osób fizycznych regulujący opodatkowanie dochodów osiąganych przez osoby prywatne oraz przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

Skrót ten ma więc kluczowe znaczenie identyfikacyjne i klasyfikacyjne w polskim systemie podatkowym. Pozwala w sposób jednoznaczny oznaczyć ten konkretny rodzaj podatku bez potrzeby każdorazowego podawania jego pełnej, rozbudowanej nazwy.

Dzięki niemu łatwo rozróżnić PF od innych podatków (np. CIT, PCC czy podatków lokalnych) i określić jego charakter oraz grupę podatników, których on dotyczy.

Skrót PF a obowiązki podatkowe osób fizycznych

Osoby fizyczne objęte podatkiem dochodowym oznaczonym skrótem PF mają szereg obowiązków związanych z jego rozliczaniem. Należą do nich przede wszystkim:

 • obowiązek rejestracji jako podatnik PF (w momencie rozpoczęcia osiągania dochodów),
 • terminowe składanie rocznych zeznań podatkowych (PIT-36, PIT-37),
 • wpłacanie zaliczek na podatek oraz dokonywanie rozliczenia rocznego,
 • prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków (w przypadku niektórych form opodatkowania),
 • archiwizacja dokumentacji związanej z rozliczeniami podatku.

Niewypełnienie tych obowiązków wiąże się z określonymi sankcjami podatkowymi - od odsetek za zwłokę po kary finansowe nakładane przez urzędy skarbowe.

Jak rozliczać podatek PF?

Podstawową formą rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są coroczne zeznania podatkowe składane na odpowiednich formularzach (PIT-36, PIT-37) do końca kwietnia za poprzedni rok podatkowy. W trakcie roku podatnicy wpłacają zaliczki na podatek (na ogół co miesiąc), a na koniec dokonują rozliczenia wpłaconych już kwot.

Skrót PF w przepisach dotyczących rozliczeń podatkowych

Skrót PF regularnie pojawia się w licznych przepisach i regulacjach związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in.:

 • w Kodeksie podatkowym, gdzie omówione są ogólne zasady dotyczące obliczania i poboru podatku,
 • w komentarzach do Ustawy o PIT, zawierających szczegółowe objaśnienia i interpretacje przepisów,
 • w broszurach informacyjnych Ministerstwa Finansów o sposobie rozliczania PIT.

Ponadto skrót ten regularnie pojawia się także w:

- formularzach podatkowych (zeznaniach PIT) - deklaracjach podatkowych
- decyzjach urzędów skarbowych - orzeczeniach sądów podatkowych.

Wszędzie tam oznacza on podatek dochodowy płacony przez osoby fizyczne, zgodnie ze skrótem i pełną nazwą "PF".

Podsumowanie

Skrót "PF" jest kluczowy dla osób fizycznych rozliczających się z podatku dochodowego w Polsce. Warto dobrze znać odpowiedź na pytanie "Co znaczy skrót PF?", aby właściwie identyfikować ten rodzaj podatku. PF oznacza właśnie "Podatek dochodowy od osób fizycznych" i odnosi się do podstawowego podatku płaconego przez osoby prywatne oraz przedsiębiorców-osoby fizyczne.

Skrót ten regularnie pojawia się w różnego rodzaju formularzach, deklaracjach i dokumentach podatkowych związanych z rozliczaniem PIT, czyli podatku dochodowego. Jego pełna nazwa widnieje w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - kluczowym akcie prawnym regulującym zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych.

"Co to znaczy PF?" - to pytanie powinien znać każdy, kto rozlicza się z urzędem skarbowym, wypełniając m.in. formularze PIT-36 i PIT-37. Podatek dochodowy oznaczony skrótem PF dotyczy dochodów z pracy, emerytur, rent, działalności gospodarczej i innych źródeł. Znajomość tego skrótu ułatwia więc każdemu podatnikowi-osobie fizycznej właściwe rozliczanie podatków i wypełnianie obowiązków wobec fiskusa.

Podsumowując, skrót PF w systemie podatkowym oznacza konkretny rodzaj podatku dochodowego płaconego przez określoną grupę podatników, czyli osób fizycznych. Pozwala on precyzyjnie zidentyfikować i sklasyfikować ten podatek dzięki powszechnie znanej i zrozumiałej dla każdego nazwie.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Imieniny Wiktora: tradycje i zwyczaje obchodzenia imienin
 2. Szalony tekst Aerosmith: poznaj jego znaczenie i siłę
 3. Jak wybrać wzmacniacz do gitary elektrycznej? Poradnik i wskazówki dla początkujących
 4. Krzesimir Dębski - polski kompozytor
 5. Światowym zaskoczeniem- Sean 'Diddy' Combs rezygnuje z Revolt po głośnej aferze
Autor Marta Kwapińska
Marta Kwapińska

Wokalistka z duszą, zachęcam do eksploracji własnego głosu. Techniki wokalne i emocjonalny przekaz piosenek to moja specjalność. Muzyka łączy naszą duszę z melodią życia.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły