RECENZJE

 

"Je nun – wie könnte es anders sein mit einer Naturgewalt wie Ewa Podleś in der Rolle der ganz und gar nicht altersmilden totgeglaubten Großmutter, die sie köstlich, aber gewiss nicht harmlos spielt und dabei virtuos zwischen Koketterie, Kasernenhofton und scharfer Intelligenz abwechselt, in dieser Interpretation eine fast schon rustikal direkte Schwester im Geiste der tolstojschen Achrosimova. Ihre in allen Lagen hervorragend projizierte Stimme mit dem majestätischen Timbre fesselt erst recht – was für ein donnerndes “Aber Geld geb ich euch keins”! Und auch in der leiseren Klage nach den Verlusten beim Roulette verliert die Stimme nichts an Präsenz. Die gelegentlichen Polonismen in der Diktion sind ein reizvoller zusätzlicher Aspekt für die heimliche dritte Hauptrolle des Stücks."

"Wraz z wejściem Babuleńki reżyseria wyraźnie nabiera tempa, które już w następnych dwu aktach nie słabnie. Jakże mogłoby być inaczej z taką ?siłą natury? jak Ewa Podleś w roli, w której całkowicie jest niepodobna do uważanej za już umarłą babcię, którą znakomicie i na pewno jakby beztrosko gra i do tego mistrzowsko przechodzi od kokieterii do rozkazującego, koszarowego tonu i bystrej inteligencji. Jest w tej interpretacji rustykalną, duchową siostrą tołstojowskiej Achrosimowej. Jej pod każdym względem znakomicie brzmiący głos z majestatycznym odcieniem doskonale wiąże się z grzmiącym, Ale żadnych pieniędzy ci nie dam! W cichej skardze po przegranej w ruletkę, głos jej również nie traci swej obecności. Okazyjne polonizmy w dykcji są powabnym, dodatkowym aspektem tej tajemnej, trzeciej głównej roli w Graczu."

22 marca 2016

Samuel Zinsli