RECENZJE

 

" La doyenne Ewa Podleś s'en tient aujourd'hui aux rôles de composition : la voilà hilarante Baboulenka, plus Podleś que caricature, moins grande dame que sorcière au début, vraie figure tragique ensuite."

"Nestorka Ewa Podleś ogranicza się dzisiaj do ról charakterystycznych: oto ona, zabawna Babuleńka, bardziej Podleś niż karykatura, mniej wielka dama niż wiedźma na początku, by następnie stać się postacią prawdziwie tragiczną."

22 marca 2016

Didier Van Moere