RECENZJE

 

OPERA

La Gioconda
Metropolitan Opera, Nowy Jork


    "Niekwestionowaną gwiazdą tego wieczoru była śpiewająca kontraltem Ewa Podleś. Artystka ta, z niewyjaśnionych przyczyn ignorowana przez Metropolitan Opera już od 1984 roku, wszędzie indziej cieszy się statusem kultowej postaci świata opery. Śpiewając partię starej Cieki, zademonstrowała taką szczodrość wokalną, tragizm wyrażony mową ciała oraz doskonale uzewnętrznioną wrażliwość, że z tej niewielkiej przecież roli uczyniła wielką kreację."

1 października 2008

Martin Bernheimer