RECENZJE

 

    „Jej ¶piew wywoływał dreszcze. Podle¶ to nie jeden głos, lecz trzy. Jeden z nich to wibruj±ce stłumione mruczenie. Następny, ze ¶rodka skali, to aksamitne spokojne dĽwięki, które po chwili staj± się przenikliwe i ostre niczym nóż. Stopniowo ¶piewaczka rozwija pełnię swych możliwo¶ci- jej głos staje się mocny i dĽwięczny, wręcz góruje nad orkiestr±. Polska ¶piewaczka rozpaliła nasze serca za pomoc± prostych wokaliz.”

11 maja 2006

John Terauds