RECENZJE

 

    "Pokazała zupełne mistrzostwo muzyczne oraz wielką osobowość sceniczną. Podleś z pewnością zostanie jedną z wielkich Azucen sceny międzynarodowej. Ten głos to czysta siła natury. Bardzo ciemny i umiejscowiony nieco z tyłu gardła, zdawał wydobywać się z centrum ziemi. Nie tylko docierał do słuchacza ze sceny, lecz otaczał, zalewał i pochłaniał Marcus Center Uihlein Hall jak gęsta ciecz."

7 listopada 2004