RECENZJE

 

"...Diva w pełni sił, śpiewaczka o głosie tyleż zachwycającym, co niezwykłym... Ewa Podleś przypominała żywioł, nieposkromiony i wzbudzający respekt... Dzwoniący w uszach dźwięk czuło się aż po czubki palców stóp."

17 listopada 2003